RIS Expertgroepen

RIS Expertgroepen


De RIS expert groepen (RIS Expert Groups) zijn gelieerd aan CCR, Donau Commissie en Europese Commissie. De expertgroepen zijn betrokken bij de implementatie van RIS in Europa en bereiden voorstellen voor, die ter formalisering worden voorgelegd aan CCR, Donau Cie en zonodig de Europese Commissie. Via EBU en ESO is de binnenvaartsector vertegenwoordigd in de RIS expertgroepen. Bureau Telematica Binnenvaart geeft hier namens EBU en ESO invulling aan en levert de experts die namens de bedrijfstak zitting hebben in de RIS Expert groepen.

Actieve expert groepen:

Besluitvorming in de expertgroepen komt tot stand op basis van onderlinge overeenstemming (consensus). De RIS expert groepen geven vorm aan internationaal ambtelijk overleg, waarbij de inbreng van het bedrijfsleven en de industrie uitdrukkelijk  gewenst is. Financiering van deelname aan dit overleg door de bedrijfstak binnenvaart en de ICT-industrie geschiedt niet vanuit de Europese Unie en is derhalve nog een punt van zorg.