Rijkswaterstaat handhaaft privacybescherming informatiesystemen

Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben aan Koninklijke Schuttevaer en andere binnenvaartorganisaties toegezegd dat zij de gemaakte afspraken in het privacyreglement zullen respecteren en nakomen. Tijdens het Schuttevaercongres van mei 2010 was verwarring ontstaan over de privacybescherming, omdat Rijkswaterstaat ruimte leek te bieden aan het gebruik van IVS gegevens voor controle op de scheepvaart. Schuttevaerdirecteur Kees de Vries is blij dat RWS en IVW duidelijkheid hebben geboden.

“Het gaat ons niet om de controles op zich want ook schippers moeten zich gewoon aan de wet houden, maar verkeersregistratiesystemen zijn opgezet voor verkeersregulering en calamiteitenbestrijding, maar niet voor controle.  Daar zijn met ons privacyafspraken over gemaakt die moeten worden nagekomen”, aldus de Schuttevaerdirecteur.
“Dat betekent dus dat de binnenvaart zonder terughoudendheid de gegevens aan het IVS90 kan blijven aanleveren. RWS zal als beheerder, zoals tot op heden gebruikelijk, deze gegevens niet aan derden zal doorspelen, ook niet aan IVW of KLPD, tenzij bijzondere omstandigheden (zoals omschreven in het privacyreglement) daartoe aanleiding geven (b.v. lastgeving Officier van Justitie).”

Meer over privacy en binnenvaart