Raadpleging WiFi in binnenhavens

Raadpleging WiFi in binnenhavens


Rotterdam, 18 april 2013 – Graag willen wij weten wat u vindt van het plan om internetverbinding via WiFi in verschillende binnenhavens aan te gaan bieden aan schepen. Net als bedrijven aan de wal, zijn binnenvaartondernemingen afhankelijk van betrouwbare breedbandige internetverbindingen. Regelmatig laten schippers aan BTB weten dat hieraan nog wel het nodige verbeterd kan worden.

WiFi vereniging

Bureau Telematica is bezig om samen met enkele binnenhavens een WiFi-vereniging op te zetten. De overheid heeft via het programma IDVV geld ter beschikking gesteld om de mobiele connectiviteit in de binnenvaart te verbeteren. Een van de maatregelen is het inrichten van collectieve WiFi voorzieningen voor besloten gebruikersgroepen in binnenhavens middels een “WiFi-vereniging”. Leden van de vereniging kunnen tegen geringe betaling op een uiterst gemakkelijke manier onbeperkt gebruik maken van internet via WiFi op specifieke locaties bij ligplaatsen en binnenhavens. U heeft uitgebreid kunnen lezen over dit initiatief in het blad River of Information #2 dat aan alle schippers is toegestuurd.

Niet ontvangen? Of aan uw aandacht ontsnapt? U kunt het nog online nalezen op: https://binnenvaart.org/riverofinformation2/

Via een raadpleging per email willen wij weten of u dit een aantrekkelijk idee vindt en of u mogelijk bereid zou zijn om hier aan mee te doen.

Drie vragen

Wij vragen u om onderstaande 3 vragen te beantwoorden. Uw antwoorden verplichten u tot niets! Onze vragen zijn puur informatief.

  1. Zou u lid worden van een WiFi-vereniging voor de binnenvaart – kortom, wat vindt u van het idee?
  2. Wat vindt u van een prijs van EUR 52,- per jaar (een piek in de week) als u hiervoor onbeperkt en gemakkelijk gebruik kunt maken van internet via WiFi op ligplaatsen in meerdere havens. Te beginnen met Rotterdam (Maashaven) , Middelburg en Vlissingen, Zwijndrecht, Amsterdam (Houthaven), Bergen op Zoom en Moerdijk.  Het aantal havens zal geleidelijk groeien.
  3. Bent u bereid om een aparte WiFi antenne (buitenantenne of externe antenne) aan te schaffen? Een externe antenne kan omstreeks EUR 250,- kosten, afhankelijk van de uitvoering en de installatie. Een externe antenne wordt aanbevolen om de ontvangst en kwaliteit van de internet verbinding te optimaliseren.

Stuur uw reactie naar: bureau.telematica@binnenvaart.org

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Nick van Haag

BUREAU TELEMATICA BINNENVAART
Vasteland 12e
3011 BL RotterdamE-mail:  bureau.telematica@binnenvaart.org
https://binnenvaart.org
tel: +31(0)10 – 2060606
mobiel: +31(0)655 823346

fax: +31(0)10 433 09 18