Proef met E-documentatie afvaltransport NL-DL

Proef met E-documentatie afvaltransport NL-DL

We zoeken binnenvaartondernemers (vervoerders, bevrachters en verladers)  voor een mogelijke proef met elektronische documentatie in het transport van afval tussen Nederland – Duitsland (deelstaat NRW). CBRB houdt hiertoe in samenwerking met BTB en het platform Platform Logistiek Zonder Papier (LZP) een Ronde Tafel bijeenkomst op woensdag 13 maart 10.00-12.00 uur – Binnenvaarthuis, Vasteland 12e Rotterdam.

Tijdens de CBRB-themabijeenkomst vorig jaar over het (grensoverschrijdend) transport van afval via de binnenvaart zijn nieuwe en bestaande knelpunten geinventariseerd. Samen met andere brancheorganisaties zijn verbeteringen uitgewerkt. Een evaluatiewerkgroep van de overheid brengt diverse alternatieven in kaart en zal deze binnenkort presenteren aan de betreffende bewindspersoon voor een mogelijke wijziging in de wet- en regelgeving.

Hiernaast loopt er een initiatief om ook de administratieve- en controle lasten naar beneden te krijgen tijdens het transport voor zowel bevrachter, verlader als vervoerder. Zoals bekend moet het transport van afval voorzien zijn van diverse documenten. S-formulieren – groene lijst – oranje lijst – vervoersdocumenten etc. Het Platform Logistiek Zonder Papier (LZP) zal de komende maanden beginnen met een internationale proef tussen Duitsland (deelstaat NRW) en Nederland voor het wegtransport. Mogelijk wordt later in de proef Belgie ook meegenomen.

Binnenvaart bij proef betrekken

Deze proef kan wellicht uitgebreid worden naar de binnenvaart. CBRB nodigt binnenvaart belanghebbenden (vervoerders, verladers en bevrachters) voor een ronde tafel bijeenkomst. Hierbij willen we nagaan in hoeverre de proef uitgebreid kan worden naar de binnenvaart en welke aanvullende gegevens hiervoor nodig zijn.  Ook wordt informatie gegeven over de diverse randvoorwaarden.

Een  kleinschalige bijeenkomst met belanghebbenden wordt belegd i.s.m. Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), CBRB en het platform Logistiek Zonder Papier (LZP). De datum ligt nog niet vast. Locatie Vasteland 12E – 3011BL – Rotterdam.
Geinteresseerde vervoerders, verladers en bevrachters kunnen contact opnemen met:

Nick Lurkin – junior secretaris CBRB e-mail: n.lurkin@binnenvaart.nl, tel: 010-798 98 00
Voor meer informatie zie: http://www.lzp.nl/