Privacy en AIS in de binnenvaart

Schermafbeelding 2017-06-12 om 09.46.51“AIS-gegevens zijn onder omstandigheden te kwalificeren als persoonsgegevens. In de binnenscheepvaart zullen AIS-gegevens in de meeste omstandigheden worden gekwalificeerd als persoonsgegevens, omdat de relatie tussen het schip en de schipper (en diens gezin) in de meeste gevallen een 1-op-1-relatie is.”

Dit is één van de analyses in het rapport ’Privacy en AIS in de binnenvaart’ dat door Consideratie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld. Download het rapport hier of klik op het plaatje.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2017 geeft de minister aan dat zij onderzoek heeft laten uitvoeren door het bureau “Considerati” op grond van een vraag van de Autoriteit Persoonsgegevens, hoe wordt omgegaan met de privacy in relatie tot AIS-gegevens. De minister zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over de consequenties van het rapport informeren.