Nieuwe ideeën voor een betere binnenvaart!

Via www.planbinnenvaart.nl en in gesprekken op de beurs in Gorinchem werden de eerste inspirerende ideeën aangemeld. Deze variëren van technische vernieuwende oplossingen tot innovatieve logistieke concepten. Tot 30 juni 2012 konden ondernemers hun idee aanmelden op www.planbinnenvaart.nl.

Door uw idee aan te melden maakt u kans om uw plan verder te helpen met behulp van een team van experts en professionals vanuit de hierna genoemde projectpartners. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van advies, begeleiding of financiële steun; afhankelijk van de hulpvraag en de fase waarin het plan of idee zich bevindt.

PLAN B spoort goede ideeën in de binnenvaart op en biedt ondernemers de kans een idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart ten uitvoer te brengen en zo bij te dragen aan meer transport via de binnenvaart.

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB),TNOMarinNEACE DelftBuck Consultants en Rijkswaterstaat  hebben PLAN Binnenvaart (kortweg ‘PLAN B’) gelanceerd tijdens de beurs Construction & Shipping Industry.

Over PLAN B

PLAN B selecteerde in juli 2012 maximaal 20 ideeën die voor ondersteuning in aanmerking komen. Deze ondernemers krijgen dus de kans hun idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart uit te voeren.

PLAN B zoekt naar de variatie op de dagelijkse gang van zaken; een andere manier van denken dus. Een alternatief, een beter plan, een nieuwe werkwijze. Ideeën die bijdragen aan een toenemend gebruik van de (container)binnenvaart staan hierin centraal. Betere afstemming in de keten, een verbetering aan boord van het schip, een nieuw logistiek concept, het verbeteren van informatie-uitwisseling; alles is mogelijk, mits het maar bijdraagt aan de groei van de (container)binnenvaart.

Onderdeel IDVV

PLAN B is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (kortweg ‘IDVV’) van Rijkswaterstaat. IDVV werkt aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg. In het programma werken vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens, kennisinstellingen en terminals samen, allen vanuit hun eigen expertise. PLAN B  is onderdeel van het kennisspoor van IDVV, waarin kennisinstellingen, Rijkswaterstaat en de sector kennis opbouwen om de beoogde groei van de containerbinnenvaart te realiseren.