Pilot AIS Antwerpen

Pilot AIS Antwerpen

Binnenvaartschepen met AIS kunnen operationeel voordeel ondervinden bij de passage van sluizen in het Antwerpse havengebied. Dat is een van de beoogde effecten van het Pilootproject ‘Inland AIS’, dat in maart is gestart. Voorafgaand aan de AIS verplichting, die begin 2012 is ingegaan, beproefde Haven Antwerpen AIS voor een vlotte verkeersafwikkeling in het havengebied en vergroting van de veiligheid.

Voordelen voor AIS-schepen

Schepen die zich twee uur voor hun geschatte aankomst in een AIS controlezone melden, worden vroeger op de beurtlijst voor schutting geplaatst. Ze kunnen een kortere wachttijd aan de sluis verwachten. Schepen kunnen de vaarsnelheid aanpassen aan het geschatte tijdstip van schutten en zo brandstof besparen (economisch en ecologisch voordeel).  Wachttijden kunnen beter worden ingevuld of worden doorgebracht op een veilige ligplaats . Tenslotte kunnen  terminals op voorhand worden geinformeerd over de verwachte aankomsttijd, zo schetst Haven Antwerpen de voordelen voor de binnenvaart.

Schepen met AIS die deze voordelen willen genieten, moeten gebruik maken van de AIS-controlezones en de ‘spelregels’ volgen die worden vermeld in een folder die je hier kunt downloaden:  AIS Antwerpen

Antwerpen wil met deze RIS-toepassing de infrastructuur beter benutten, sluizen optimaliseren en ongevallen beter kunnen opvolgen. Men ziet mogelijkheden om op langere termijn verkeerstromen proactief te gaan aansturen via een binnenvaartcooordinatiecentrum.