Rijkswaterstaat onderzoekt ontvangst mobiel internet beroepsvaart

13-12-2011 | Dienst Verkeer en Scheepvaart | persbericht

Mobiel internet op de vaarwegen is een basisvoorwaarde voor een goede informatieuitwisseling tussen schippers, vaarwegbeheerders en overige partners in de logistieke keten om zo de vaarwegen beter te kunnen benutten. De komende weken meet Rijkswaterstaat op de hoofdvaarwegen de ontvangst van mobiel internet.  Aanleiding hiervoor zijn signalen uit de branche dat op een aantal belangrijke plaatsen te weinig dekking of capaciteit is. Het onderzoek moet uitwijzen op welke locaties de ontvangst beter kan.

Voor het onderzoek vaart vanaf eind december vier weken lang een speciaal toegerust schip over de hoofdvaarwegen klasse 4 en hoger om de ontvangst van mobiel internet te testen. Schippers die locaties met slechte ontvangst signaleren, kunnen dit melden bij Bureau Telematica Binnenvaart zodat deze locaties kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Er is een bericht uitgegaan naar binnenvaartondernemers met de oproep ‘blinde vlekken’ door te geven. De resultaten worden eind maart 2012 verwacht.

Beter benutten

Rijkswaterstaat zorgt voor vlot en veilig verkeer over het water en betrouwbare en bruikbare informatie. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen waarbij onder andere wordt gewerkt aan betere informatie-uitwisseling tussen de partners in de logistieke keten. Met het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen werkt Rijkswaterstaat tot en met 2013 aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert Rijkswaterstaat de binnenvaart als een alternatief voor het vervoer over de weg.

Het programma bereidt zo de binnenvaart voor op de groei van het goederentransport door de aanleg van Maasvlakte 2. Met een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer kan Nederland de positie als internationaal logistiek knooppunt behouden. Rijkswaterstaat voert het programma uit in nauwe samenwerking met vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals.

Samenwerking Connekt

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van verbetering van de informatie uitwisseling tussen de partners in de logistieke keten uitbesteed aan Connekt. Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen met elkaar verbindt om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Derksen, persvoorlichter Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, tel. 088-7982101. Stuur uw melding over locaties met te weinig dekking naar bureau.telematica@binnenvaart.org.

Bron: Rijkswaterstaat