Noodhulp bij problemen met E-melden

Helpdesk

Als je ’s-nachts of in het weekend je elektronische melding niet van boord krijgt, geeft dat extra stress. Zeker als het helpdesk dan niet bereikbaar is.
Voorlopig is het BICS Helpdesk nu ook bij ‘nacht en ontij’ bereikbaar voor meldplichtige schippers die een verplichte E-melding niet kunnen versturen. Na 2010 wordt bekeken of het noodzakelijk is om op deze wijze hier mee door te gaan. De noodhulp bij E-melden is er dagelijks vanaf 23.00 uur tot 8.00 uur en tijdens het weekend de klok rond.  Ze geldt voor gevallen waarin de verplichte e-melding naar de vaarwegbeheerder niet verstuurd kan worden. Geprobeerd wordt om de softwareproblemen direct op te lossen.

24/7 ondersteuning e-meldplicht

De overheid die de meldplicht heeft opgelegd, draagt er zorg voor dat schippers ook buiten kantooruren mogelijkheden hebben om hun verplichting na te komen. Als de hiervoor beschikbaar gestelde software (BICS, ERInet) tot problemen leidt, is er dus ondersteuning.

De noodhulp bij nacht en tijdens weekenden is niet bedoeld voor het aanvragen van BICS, ERInet of gewone installatieproblemen. Het gaat uitsluitend om incidenten die er toe leiden dat je niet elektronisch kunt melden terwijl je dat verplicht bent.

De dienstdoende helpdeskmedewerker zit niet op kantoor maar thuis. Hij of zij heeft alle middelen ter beschikking die men op kantoor ook heeft.

Bereikbaarheid BICS Helpdesk (Enovation):

+31(0)10 2886390

  • 8.00-23.00 uur  op werkdagen voor alle BICS- en ERInetgebruikers.
  • 23.00-8.00 uur alle dagen en in het gehele weekend uitsluitend voor E-meldplichtige schepen (bij problemen met de verplichte e-melding)

Zie ook: Veelgestelde vragen over de elektronische meldplicht