Nieuwsflits september 2020: Jubileumeditie Telematicadag

Nieuwsflits september 2020: Jubileumeditie Telematicadag

Noteer vast in uw agenda – Jubileumeditie Telematicadag

25 jaar Telematicadag op vrijdag 18 december 2020

Deze jubileumeditie zal helaas een andere opzet (moeten) hebben dan de vorige edities.
Volgens de richtlijnen van de overheid in het kader van Covid-19, zal de Telematicadag dit jaar op een hybride manier worden uitgevoerd. Er kan slechts een kleine groep mensen -op uitnodiging- fysiek aanwezig zijn. Alle andere geïnteresseerden kunnen de Telematicadag volgen via “life broadcasting”; zij worden zo in de gelegenheid gesteld het evenement online te volgen.

Een tipje van de sluier m.b.t. het programma van deze jubileumeditie:

Samen terug en vooruitkijken – wat staat de binnenvaart te wachten!

Kalender