Nieuwsflits mei 2023: Elektronisch melden Vlaanderen

Gedoogperiode elektronisch melden tot 1 januari 2024
Sinds 10 december 2022 is er een algemene elektronische meldplicht voor de hele binnenvaart van kracht. Concreet betekent deze verplichting dat je op de Vlaamse waterwegen reis-, schip- en laadgegevens elektronisch moet melden via meldsoftware aan boord en dat vóór aanvang van de reis. Om schippers die nog niet elektronisch melden de nodige tijd te gunnen om zich aan te passen, heeft De Vlaamse Waterweg nv een gedoogperiode voorzien. Deze loopt tot 1 januari 2024.

 

Doe nu al het nodige om je voor te bereiden
Elektronisch melden is eenvoudig. Hiervoor worden gratis softwarepakketten ter beschikking gesteld die men kan gebruiken op een pc of smartphone. De gemelde gegevens worden door eRIBa bovendien automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft. Hierdoor hoef je je gegevens maar één keer in te voeren en bij aankomst enkel nog te bevestigen aan de waterwegbeheerders. Meer informatie over elektronisch melden vind je op www.eriba-platform.be