Nieuwsflits maart 2020: BTB Corona-update

De wereld leeft in onzekerheid nu we allen worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Ook de transportsector, als een van de ‘vitale’ sectoren, draait door maar heeft het moeilijk. De binnenvaart is een belangrijke schakel in de logistiek en draagt bij aan het draaiende houden van Nederland en de economie. We begrijpen dat er veel onzekerheid is. De brancheorganisaties zetten zich in om ondernemers te informeren, te ondersteunen en te lobbyen voor waar de binnenvaart steun of aandacht nodig heeft. Bekijk op de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau- voor de Rijn- en Binnenvaart de Corona-dossiers. Wellicht geeft dit  antwoorden op uw eventuele vragen.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19), volgt ook het Bureau Telematica de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Om die reden werken de medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis en vermijden we sociale aangelegenheden. Dit in ieder geval tot 6 april of tot nader order van de overheid. Wij zijn verder wel gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. Dus heeft u vragen, neem gerust contact op.

Veel publieke evenementen zijn vanwege corona geannuleerd of uitgesteld. Zo zal de vakbeurs Maritime Industry die gepland stond op 12, 13 en 14 mei in Evenementenhal Gorinchem worden verplaatst naar 13, 14 en 15 oktober 2020. Bureau Telematica zal hier samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart, het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart een stand bemannen.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Pas goed op uzelf en elkaar.

Social distance