Nieuwsflits december 2018

Inhoud

Binnenvaartnet-afbeelding

 

 • Definitief persbericht CCR

  De verplichting tot elektronisch melden wordt op 1 december 2018 van kracht voor de tankvaart, waarbij een tolerantietermijn van drie maanden wordt gehanteerd.

  Vanaf 1 december 2018 moeten alle schepen met vaste tanks aan boord zich elektronisch melden. Meer dan 75 % van de tankschepen op de Rijn heeft al de nodige maatregelen getroffen om elektronisch te kunnen melden. Helaas heeft dus bijna 25 % van de tankschepen nog steeds geen EDI- account aangevraagd bij de Nederlandse autoriteit, Rijkswaterstaat (RWS). De schepen moeten echter over een EDI-account beschikken om elektronische berichten te kunnen sturen via een applicatie (bijvoorbeeld BICS, www.bics.nl).

  Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische uitdagingen die de uitbreiding van de elektronische meldplicht met zich meebrengt. Het Comité, dat op 11 oktober 2018 bijeenkwam, heeft daarom besloten om tankschepen een eenmalige overgangsperiode van drie maanden te gunnen, die ingaat op 1 december 2018.

  Tijdens deze overgangsperiode worden tankschepen die nog niet elektronisch melden benaderd door de controlerende ambtenaren. Na deze overgangsperiode, dus vanaf 1 maart 2019, krijgen tankschepen op de Rijn die nog steeds niet elektronisch melden een boete opgelegd.

  De CCR spoort de tankvaart aan vóór 30 november 2018 de nodige maatregelen te treffen om elektronische meldingen te kunnen versturen. In dit kader wordt het sterk aanbevolen onmiddellijk de aanmaak van een account aan te vragen.

  De CCR raadt aan om bij eventuele vragen over de uitbreiding van de meldplicht tot tankschepen per 1 december 2018 de website van de CCR te raadplegen, waar een speciale webpagina is ingericht onder de titel “Elektronisch melden (ERI) voor tankschepen”. Deze webpagina is onlangs geactualiseerd en geeft toegang tot alle referentiedocumenten, met inbegrip van FAQ’s (veelgestelde vragen), in de drie werktalen van de CCR.

  De CCR in het kort
  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is een internationale organisatie die een essentiële regelgevende rol speelt voor de organisatie van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, alsmede met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.

  Bekijk hier het originele persbericht

  Verplichting tot elektronisch melden voor de tankvaart per 1 december ook verplicht op het BPR gebied in Nederland

  Per 1 december geldt er op de Nederlandse vaarwegen waar het Binnenvaart Politiereglement van kracht is een elektronische meldplicht voor alle tankschepen. Deze wijziging is vastgelegd in artikel 2 van de ‘Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren’.

  Conform met de invoeringsdatum van deze verplichting op de Rijn (Rijnvaartpolitiereglement artikel 12.01) worden ook in Nederland alle tankschepen verplicht hun reis- en ladinggegevens op elektronische wijze aan te leveren aan de vaarwegautoriteit. Bunker- en bilgeboten zijn van deze verplichting vrijgesteld. Hiermee wordt uniformiteit in de regelgeving nagestreefd.
  Een elektronische melding moet gedaan worden overeenkomstig de meest recente Standaard voor het elektronisch melden in de binnenvaart, zoals gepubliceerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Om een elektronische melding te kunnen versturen is een EDI-account nodig. Een dergelijk account kan worden aangevraagd via de website van BICS. Ook de benodigde software is gratis te downloaden via deze website.

  Meer informatie over deze verplichting of over de applicatie BICS is na te lezen op de website www.bics.nl.

  BICSMail in het kader van elektronisch melden

  In de negende uitgave (oktober 2018) van BICSMail ook uitgebreid aandacht voor het invoeren van elektronisch melden voor de tankvaart. De BICSMail wordt uitgebracht door BTB en is inmiddels over de Duitse en Nederlandse vloot verspreid.
  Heeft u hem gemist? Lees hem dan online via de volgende links:

  Nederlandse versie / Duitse versie

  BicSmail-nov2018

  Persbericht Binnenvaart Netwerk Diensten

  Gratis wifi voor de binnenvaart op 18 locaties 

  Binnenvaart Netwerk DienstenVanaf 1 december is er voor binnenvaartondernemers op 18 locaties in Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is het direct beschikbaar,beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Dit betreft een proef tot 1 juli 2019.

  Vanaf 2013 heeft Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) zich ingespannen om, met hulp uit het Rijksprogramma IDVV, op zoveel mogelijk plaatsen waar binnenvaartondernemers geregeld langer stilliggen wifi-accespoints aan te leggen. Dat is nu gerealiseerd op in totaal 26 locaties, te weten 7 gemeentelijke havens, 4 havenbedrijven en 8 locaties van Rijkswaterstaat (RWS). Hieronder diverse sluiscomplexen en overnachtingshavens. Wie gebruik wilde maken van de wifi diende een abonnement af te sluiten en kon dan met een code inloggen. Groot voordeel van wifi is een snelle verbinding en beschikbaarheid van internet zonder dat het de bundel belast.

  Ondertussen verandert de digitale wereld en is de data-uitwisseling sterk toegenomen. Ondanks vele inspanningen van de zijde van BND zagen steeds minder binnenvaartondernemers de toegevoegde waarde van het afsluiten van een abonnement. BND is diegenen die dat in de afgelopen jaren wél hebben gedaan bijzonder dankbaar, want dankzij hen is het netwerk nu toch zo groot als het is geworden. Én omdat er nu zoveel locaties zijn, dragen vele schouders de instandhouding.

  Dankzij de financiële jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van de havens lijkt het vanaf nu echter mogelijk de service gratis aan te bieden. Bij wijze van proef zal BND dit het komende half jaar uitproberen. Na die periode volgt een evaluatie hoe het gebruik verlopen is en of er op enig terrein knelpunten zijn ontstaan. Aangesloten locatiehouders kunnen dan besluiten of en zo ja hoe ze hiermee verder willen. Verreweg de meeste havens/havenbedrijven hebben nu al aangegeven de service te willen continueren of eventueel zelfs uit te breiden na de proefperiode.

  Een uitzondering op deze proef zijn de 8 RWS-locaties. RWS heeft te kennen gegeven dat gedurende de proefperiode alleen de huidige abonnementhouders, ook als hun abonnement is afgelopen, met hun huidige inlogcode op RWS-locaties kunnen blijven inloggen. Daar is “48 uur gratis na aanvraag” niet beschikbaar. Vanaf 1 juli sluit RWS deze service en worden daar geen wifi-voorzieningen meer aangeboden.

  Wifi-locaties

  Website BTB in een nieuw jasje

  De website van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) is in een nieuw jasje gestoken. Bij het ontwerp en de inrichting is gelet op het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid met een duidelijke en overzichtelijke menustructuur. De meest recente nieuwsberichten zijn nog altijd op de homepage te vinden, maar er is  nu ook meer aandacht voor het BTB als organisatie. Verder heeft de site een moderne look & feel gekregen. Bekijk zelf de nieuwe website via www.binnenvaart.org We horen graag wat u ervan vindt!

  Nieuwe website BTB

  De nieuwe website is gemaakt door OMP Webdesign.

  Telematicadag 2018

  Save the date 28 decemberZet het alvast in uw agenda: vrijdag 28 december Telematicadag voor de Binnenvaart te Nijmegen. Zodra het programma compleet is zullen we u verder informeren.