Nieuwsflits december 2018 – Elektronische meldplicht tankvaart

Nieuwsflits december 2018 – Elektronische meldplicht tankvaart

De eerste dagen na de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht voor alle tankschepen zijn achter de rug. Het lijkt er op dat de tankvaart zich prima heeft voorbereid op deze verplichting en inmiddels massaal elektronisch meldt.

Voortgangsmelding
Wel lijkt er nog wat onduidelijkheid te zijn omtrent de voortgangsmelding. Elk tankschip dat zijn reis begint, of het beheersgebied van een andere autoriteit binnen vaart, dient zich nog per marifoon te melden. Dit ter controle of de gegevens uit de elektronische melding aanwezig en volledig zijn. Daarna hoeft er geen update van passage per marifoon gegeven te worden.
In de praktijk betekent dat dus dat een tanker vertrekkend vanuit Rotterdam zich elektronisch aanmeldt met als eerste meldpunt ‘IVS90’ in BICS. Vervolgens meldt het schip zich (per marifoon) aan bij verkeerscentrale Dordrecht ter controle van de reisgegevens.
Wanneer de grens met Duitsland wordt gepasseerd is een nieuwe marifoonmelding nodig aan Revierzentrale Duisburg. Ook zij zullen controleren of alle reisgegevens in hun systeem beschikbaar zijn.

Op het Nederlandse deel van de Rijn zijn hiervoor de B.11 borden met het onderbord ‘meldplicht’ in Tiel en Nijmegen verwijderd. Hier hoeft de schipper zich bij passage dus niet meer te melden via VHF.
Signalen van vaarweggebruikers geven aan dat de situatie in Duitsland nog niet veranderd is en dat de Duitse vaarwegautoriteit nog steeds een voortgangsmelding per marifoon verlangt. De komende dagen zal worden nagevraagd hoe de situatie op het Duitse deel van de Rijn nu is en of daar op korte termijn een wijziging is te verwachten.

Werkwijze
1. BICS melding versturen naar lokale bevoegde autoriteit (Voor Nederland is dat altijd IVS90 als eerste meldpunt, voor Duitsland de dichtstbijzijnde Revierzentrale)
2. Per VHF aanmelden bij de dichtstbijzijnde IVS post of Revierzentrale
3. Per VHF melden als middels een B.11 bord aan de wal een meldplicht wordt verlangd
4. Per VHF melden als u een beheersgebied verlaat of binnen vaart (altijd aangegeven met een B.11 bord)

Middels deze nieuwsflits houden we u op de hoogte.

Wilt u de Nieuwsflitsen automatisch ontvangen? Meld u dan aan.