Nieuwsflits augustus 2022: Uitnodiging enquête RIS

Nieuwsflits augustus 2022: Uitnodiging enquête RIS

Europese CommissieEU-logo

Uitnodiging enquête over River Information Services

De Europese Commissie (DG MOVE) laat op dit moment een impact-assessment uitvoeren ten behoeve van de herziening van Richtlijn 2055/44/EG. Het gaat hier om de River Information Services (RIS) zoals Inland AIS, Inland ECDIS, elektronische rapportage en berichtgeving aan de schipper. Deze diensten dragen bij aan onder andere veiligheid en efficiëntie op de Europese binnenwateren.

In 2021 heeft een evaluatie van de huidige Richtlijn plaatsgevonden. Hoewel nog steeds nuttig voor de sector zijn hierbij ook een aantal uitdagingen en verbeterpunten geïdentificeerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verschillende mate van harmonisatie tussen de RIS-technologieën en het potentieel om de regeldruk te verminderen.

Als onderdeel van de studie zullen de komende periode een tweetal enquêtes worden uitgezet. Gebruikers van de RIS-diensten worden uitgenodigd om hun waardevolle bijdrage te leveren aan dit onderzoek door het invullen van de enquêtes. De input zal vertrouwelijk en geaggregeerd worden verwerkt.

Graag uw mening
De eerste enquête is momenteel beschikbaar en richt zich op het verzamelen van meningen over de vastgestelde problemen en de beoordelingen van beleidsmaatregelen. Een tweede enquête zal op een later moment worden uitgezet.

Klik hier voor de enquête (enkel beschikbaar in het Engels). De link is beschikbaar tot 26 augustus, het invullen duurt +/- 20 minuten. Bij eventuele problemen of vragen over de enquête kan contact opgenomen worden met het studieteam RISIAStudy@ramboll.com

Let op: Helaas is de enquête alleen in de Engelse taal beschikbaar.