Nieuwe BICS software beschikbaar voor alle schepen

Goede verbindingGebruikers kunnen BICS online aanvragen en downloaden

Rotterdam 26 maart 2015 – BICS versie 5 is beschikbaar via internet voor iedereen die elektronisch wil melden. Versie 5 is de volledig nieuw ontwikkelde versie van BICS. Deze vervangt alle voorgaande BICS-versies en ERInet. Met het nieuwe BICS is de definitieve stap gezet naar elektronisch melden via internet.

Gebruikers van eerdere versies van BICS wordt verzocht om zich opnieuw te registreren op http://www.bics.nl. Dit is nodig omdat elke gebruiker een nieuw elektronisch postbusnummer krijgt. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de administratie van BICS-gebruikers bijwerken. Rijkswaterstaat vraagt hiervoor medewerking van alle gebruikers. BICS Helpdesk stuurt na registratie nieuwe inloggegevens en instructies toe. Vervolgens is BICS versie 5 beschikbaar als download. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere verspreiding van de BICS software op CD.

Versie 5 is voorzien van moderne en verbeterde gebruikersschermen. De software is gebaseerd op de laatste internationale RIS-standaarden. Met het vernieuwde programma kan een schipper voldoen aan alle eisen van de (elektronische) meldplicht.

De “tweede generatie” BICS vervangt de 1e generatie, die nog uit de jaren 90 stamt. BICS versie 5 is geschikt voor Windows pc’s en Linux pc’s. Iedereen die wil, kan nu overstappen naar BICS versie 5. Ook ERInet-gebruikers stappen over. Want het nieuwe BICS werkt vanuit een internetbrowser. BICS versie 5 kan ook offline gebruikt worden, als internet (tijdelijk) niet beschikbaar is. Daarin verschilt het van ERInet. Voor versturen van BICS-meldingen is wel internetverbinding nodig

Advies: gebruikers van stuwage-software raadplegen hun leverancier

Containerschepen moeten voldoen aan de elektronische meldplicht en gebruiken doorgaans stuwage-software die samenwerkt met BICS. Deze BICS-gebruikers overleggen met de leverancier van hun stuwage-pakket hoe de overgang naar het nieuwe BICS moet geschieden. Dit is afhankelijk van het stuwage-pakket en hoe dit samenwerkt met BICS.
Om de overgang soepel te laten verlopen, ondersteunt Rijkswaterstaat tijdelijk het gebruik van oude en nieuwe BICS-versies naast elkaar. E-meldplichtige schippers hebben daardoor voldoende tijd om hun software goed in te regelen.

Oudere software niet meer ondersteund – stap nu over

Sinds 1 april j.l is ERInet niet langer te gebruiken. Sinds 1 juli worden ook voor alle oudere BICS-versies niet langer ondersteund. Rijkswaterstaat adviseert om direct over te stappen!

De migratie naar de nieuwe versie van BICS wordt in nauwe samenwerking met Bureau Telematica Binnenvaart uitgevoerd (www.binnenvaart.org).

Downloaden en ondersteuning

BICS kan aangevraagd en gedownload worden op de BICS website (ongeveer 60 Mb). Je kunt beter niet tijdens de vaart downloaden. Een mobiele internetverbinding is immers niet altijd stabiel genoeg. Gebruik WiFi of een andere stabiele verbinding, bij voorkeur als het schip stilligt. Binnenvaartnet biedt uiterst voordelig WiFi aan op verschillende ligplaatsen overnachtingshavens in Nederland: www.binnenvaartnet.nl

Voor hulp en ondersteuning kunnen schippers gratis terecht bij het BICS Helpdesk http://www.bics.nl
+31 (0)10 – 288 6390 (maandag t/m vrijdag 8:00-23:00 u)