Minister wil onderzoek AIS op internet

Minister wil onderzoek AIS op internet

In antwoord op kamervragen heeft minister Eurlings het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd om na te gaan of MarineTraffic.com door publicatie van AIS gegevens op internet in strijd handelt met de privacyregels. Koninklijke Schuttevaer is van mening dat AIS niet verplicht kan worden gesteld, alvorens de privacy behoorlijk is geregeld.

Voorts bevestigt de minister  dat gegevens afkomstig uit  verkeersmanagementsystemen (IVS90, BICS, AIS) door RWS niet benut zullen worden voor handhavingstaken.

Download de antwoorden op de kamervragen: Antwoord kamervragen AIS

Meer over AIS online.