MIDAS

MIDAS


Midas voor de binnenvaart – www.bitsoft-it.nl

Pakket in de tankvaart dat zowel binnenmaat-berekeningen als real-time acquisitie van meetdata en stabiliteitsberekeningen ondersteunt. Geschikt voor alle typen tankers, dus ook voor de grotere configuraties zoals bijvoorbeeld 14 bakboord/14 stuurboord tanks. MIDAS is modulair opgebouwd en bestaat onder anderen uit de volgende modulen.

Binnenmaat

Module voor de verwerking van tanknivo’s en -temperaturen. De lading wordt doorgerekend naar volume 15 / massa aan de hand van ingevoerde nivo’s en temperaturen. Overzichtelijke schermen en zeer uitgebreide rapportagemogelijkheden kenmerken MIDAS Binnenmaat. Koppeling naar de laadlos-module voor het bevriezen van automatisch ingelezen standen. Export-mogelijkheden naar onder anderen Qino. Bevat standaard alle BICS produkten en locaties.

Laadlos module

Voor het real-time binnenhalen, verwerken en tonen van meetdata (nivo/temperatuur/druk). Alle relevante meetsystemen op de markt worden ondersteund.

Stability

Voert verschillende stabiliteits-berekeningen uit. In combinatie met de Laadlos-module, wordt de stabiliteit van het schip voortdurend automatisch gemonitord. Aparte ingave voor produkt- en ballasttanks. Ondersteunt session-previews, handmatige berekeningen, automatische berekeningen en import uit de module Binnenmaat.
Overzichtelijke rapportage met preview op het scherm.

Naast deze (meest verkochte) modulen zijn er modulen verkrijgbaar voor het uitlezen van bunkerstanden, verwerken van temperaturen in de leidingen, uitlezen van diepgang, het aansturen van een lichtkrant, communicatie met BICS, communicatie met blenders, communicatie met PLC, aansturen digitale I/O, alarmering, etc.

Alle modulen in MIDAS zijn uitgevoerd in 4 talen, te weten Nederlands, Duits, Engels en Frans. De schipper kan eenvoudig wisselen van taal.

(Bron: BITsoft)