Laatste BTB Nieuwsflits

Laatste BTB Nieuwsflits


Nieuwsflits BTB – 1 juni 2016

***** INHOUD ****
* EERSTE COMMERCIËLE E-MELDSOFTWARE OP DE MARKT
* BICS VOOR APPLE COMPUTERS
* BINNENVAART CYBER CAFE
* VCM PILOT IN LAATSTE FASE
* WAT WEET GOOGLE PRECIES VAN JE?

*****
EERSTE COMMERCIËLE E-MELDSOFTWARE OP DE MARKT
Schepen die elektronisch moeten melden zijn niet langer exclusief afhankelijk van BICS. De stuwage software “ContainerPlanner 2.0” bevat een eigen module voor elektronisch melden, die op voorgeschreven wijze de elektronische melding aan de vaarweg-beheerder verzorgt. Deze nieuwe stuwage software neemt hiermee volledig afscheid van de BICS-software, die in vorige versies ‘onder de motorkap’ nog de elektronische meldingen voor zijn rekening nam. BICS is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en is gratis beschikbaar voor de beroepsvaart.
Ontwikkelaar Autena Marine is hiermee de eerste marktpartij die zich onafhankelijk van de overheid opstelt met een eigen meldapplicatie. Het bedrijf verwacht hiermee beter te kunnen inspelen op snel wijzigende omstandigheden en gebruikerswensen.
De stap van Autena Marine kan van invloed zijn op het denken bij Rijkswaterstaat over het financieren, ontwikkelen en beschikbaar stellen van software waarmee binnenvaartondernemers aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.
Deze ontwikkeling is niet alleen van direct belang voor e-meldplichtige schepen (containervaart). In het licht van een voorgenomen uitbreiding van de elektronische meldplicht ontstaat de vraag of meldsoftware uit de markt moet komen of van de overheid.
BTB stelt zich op het standpunt dat een overheid die wettelijke verplichtingen oplegt (zoals belasting betalen of elektronisch melden) er voor moet zorgen dat de burger dit ook altijd kan doen. Bij de Belastingdienst is dat goed geregeld. Je kunt gratis online aangifte doen met software die door Belastingdienst ontwikkeld is. Maar het kan ook met commerciële software. BTB ziet hierin geen verschil met een elektronische meldplicht voor de binnenvaart.
Wij feliciteren Autena Marine met deze historische mijlpaal. Maar daarnaast hopen wij dat RWS goed naar de Belastingdienst zal blijven kijken.

BICS VOOR APPLE COMPUTERS
Als het een beetje meezit, komt in de loop van juli de officiële Apple-versie van BICS beschikbaar. Deze zal deel uitmaken van de geplande nieuwe release van BICS voor Windows. Momenteel worden de laatste acceptatie-tests door Rijkswaterstaat uitgevoerd.
Al bijna een jaar wordt BICS op Apple computers aan de tand gevoeld, op verschillende schepen. In de pilot ‘BICS voor Mac’ wordt BICS onder operationele omstandigheden aan boord getest. Deze tests verlopen tot nu toe heel succesvol. Op de MAC (zoals de Apple PC wordt genoemd) draait BICS als een zonnetje. BTB kan wat dit betreft ook uit eigen ervaring spreken. De werking van BICS op Apple computers is nagenoeg gelijk aan die op een Windows PC. Alleen de installatie van de BICS-pilotsoftware verloopt anders.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe BICS (BICS5) is voorzien dat de software op meerdere ‘platforms’ kan draaien: Windows, Linux en Mac. RWS test samen met BTB hoe BICS het op de Mac doet. Daarnaast wil Rijkswaterstaat weten wat de gevolgen zijn van beheer en onderhoud van een aparte BICS-versie voor Apple computers, naast de reguliere BICS-versie.
Hoewel het aandeel van Apple computers beperkt is, ziet BTB het bedrijfsmatige gebruik van Mac’s in de binnenvaart gestaag groeien. De introductie van iPad en iPhone is hierbij van invloed. Opvallend is het aandeel van Vlaamse MAC-gebruikers. Kennelijk is er bij de zuiderburen een gedreven Apple-dealer actief. In een niet-representatieve steekproef laten varende ‘overstappers’ aan BTB weten hun Apple vooral voor communicatie te gebruiken. Gebruiksgemak en goede integratie met andere Apple-apparaten, zoals iPhones en iPad’s geven vaak de doorslag bij het overstappen van Windows naar Mac.

BINNENVAART CYBER CAFE
Woensdag 22 juni 2016 organiseren Havenbedrijf Rotterdam en Bureau Voorlichting Binnenvaart een speciale editie van het Binnenvaart Café: het BinnenvaartCyberCafé. Hierbij gaat het over ‘smart mobility’ in de praktijk. Hoe kan technologie de binnenvaart en de infrastructuur samen tot een intelligenter transportsysteem maken? Wat is daar voor nodig? Welke blokkades moeten we nog opheffen? Sjoerd Sjoerdsma, Programmamanager Nextlogic, geeft een update van Nextlogic. Henk van Laar, Bureau Telematica Binnenvaart, gaat in op Binnenvaart 3.0 en Meeuwis van Wirdum (MARIN) vertelt over ontwikkelingen rond CoVadem. Peter Don en Jerry Felter (Rijkswaterstaat) presenteren de VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM). Varende deelnemers aan de pilot VCM zijn speciaal uitgenodigd, zodat de eerste praktijkervaringen met ‘smart mobility’ uitgewisseld kunnen worden. Gegevens over tijd, plaats en aanmelden: http://bit.ly/1UnUin8

VCM PILOT IN LAATSTE FASE
Begin mei is de laatste fase ingegaan van de pilot met reisplanners en de Verkeers Management Centrale van Morgen, de VCM-pilot. Deze loopt tot eind juni. In deze laatste fase wordt het aantal deelnemende testschepen uitgebreid. Bij een tussentijdse evaluatie onder deelnemende schippers kwam naar voren dat deelnemers positief staan ten opzichte van de mogelijkheden van VCM en potentieel zien voor de toekomst. Nagenoeg iedereen wil verder met VCM na beëindiging van de pilot. Er is begrip voor de pilot-omstandigheden waarin dingen mis kunnen gaan. De testgebruikers van de software hebben tal van zinvolle verbeterpunten aangeleverd, waar de ontwikkelaars mee aan de slag kunnen gaan.
In de pilot VCM werkt RWS samen met 3 leveranciers van reisplansoftware. In de tests wisselen elektronische kaarten automatisch voortdurend informatie uit met de pilotcentrale VCM. Hierdoor heeft de schipper sneller actuele informatie en kan hij nauwkeuriger en beter plannen. Lees meer over de VCM-pilot: https://binnenvaart.org/?page_id=11047

WAT WEET GOOGLE PRECIES VAN JE?
Heb je soms ook de ervaring dat je computer lijkt te weten waar je geïnteresseerd in bent als je zoekt op Internet? Dat kan goed kloppen.
Zoekgigant Google doet er alles aan zoveel mogelijk van je te weten. Je ‘gratis’ Google-account ‘betaal’ je feitelijk met informatie over jezelf. Is dit een goede deal? Maak zelf de afweging en ontdek wat Google over jou weet en hoe je dit kunt beïnvloeden; lees de blog van Elvira van Noort:
http://lifehacking.nl/persoonlijk-tips/ontdek-verander-en-download-google-weet/

Lees deze nieuwsflits na op https://binnenvaart.org/?page_id=4629

Behouden vaart!

***  De Elektronische Nieuwsflits BTB is een uitgave per E-mail van Bureau Telematica Binnenvaart,
bestemd voor schippers en vaartgebonden organisaties en personen  ***

Opmerkingen en reacties naar: bureau.telematica@binnenvaart.org
Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam, tel: +31(0)10 – 2060606 – fax: 010 2134506

Wil je deze Nieuwsflits niet langer ontvangen? Stuur dan een (leeg) mailtje naar:
btb-nieuwsflits-leave@webmail.binnenvaart.org
Je ontvangt dan een afmelding die je moet bevestigen.

Lijst informatie: http://webmail.binnenvaart.org/mailman/listinfo/btb-nieuwsflits