Koppeling blauw bord met AIS afgeraden

Koppeling blauw bord met AIS afgeraden

Nautische experts hebben ernstige bedenkingen bij de implementatie van de blauw bord- functie in AIS. Betrouwbaarheid en timing lieten tijdens de demonstrators in COMPRIS zeer te wensen over. Er is geen 100% zekerheid dat wat je ziet op je beeldscherm in de stuurhut overeenstemt met wat er werkelijk buiten gebeurt. In de praktijk kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan.

Op basis van diverse gerapporteerde incidenten, raadt Bureau Telematica Binnenvaart schippers en installatiebedrijven af om AIS te koppelen met het blauwe bord. De mogelijkheid om met binnenvaart-AIS apparatuur de stand van het blauwe bord via AIS uit te zenden wordt tegen de adviezen van BTB in op grote schaal toegepast. In diverse gevallen blijkt dit te leiden het uitzenden van onjuiste informatie met AIS tijdens de vaart. Dit roept verwarring op bij andere schepen die deze AIS-informatie ontvangen en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Onbetrouwbaar

Bij enkele schepen kon worden achterhaald dat er sprake was van een foutieve installatie.  Met de toename van het gebruik van AIS, groeien ook de gebruikerservaringen. Deze lijken de eerdere testresultaten te bevestigen, dat de koppeling tussen AIS en blauw bord onbetrouwbaar is.

Voor betrouwbare navigatie blijft men aangewezen op naar buiten kijken en het gebruik van radar. AIS en elektronisch vaarkaart zijn slechts hulpmiddelen.

Schippers die met AIS een onjuiste blauw bord positie uitzenden zijn zich hier doorgaans niet van bewust. Zij worden soms gewaarschuwd door andere verkeersdeelnemers met AIS. Verkeersposten kunnen niet behulpzaam zijn. De huidige systemen voor verkeersbegeleiding kunnen een onjuist blauw bord signaal niet waarnemen.

Koppeling niet gestandaardiseerd

AIS voor de zeevaart kent het blauw bord-bericht niet en kan het niet verwerken. De blauw bord-functie is opgenomen in de standaard voor binnenvaart-AIS, maar de technische uitvoering van de koppeling met het blauwe bord is niet gestandaardiseerd en ook geen onderdeel van de typegoedkeuring en de systeemcertificering bij AIS. Iedere installateur mag de koppeling naar eigen inzicht tot stand brengen.

Het blauwe bord is een reglementair voorgeschreven signaal om de intenties tijdens de navigatie kenbaar te maken. Koppeling van een voorgeschreven navigatiesignaal aan de AIS-apparatuur raakt aan het domein van navigatie. De functie van AIS als navigatie- ondersteunend instrument wordt hiermee vertroebeld. Voor het gevoel van de gebruiker roept een goed functionerende combinatie van elektronische vaarkaart met AIS een zekere mate van exactheid op. Deze lijkt groter dan hij is. Het toevoegen de weergave van de blauw-bord positie draagt bij aan de illusie dat wat je ziet op de kaart ook ‘waar’ is. Vermoedens van afwijkingen met de werkelijkheid dragen bij tot extra belasting op de brug, door verwarring en de noodzaak om de situatie nader te analyseren.

BTB adviseert bij de huidige stand van de techniek om de blauw-bord functie in AIS niet te gebruiken.  Installatie wordt ten zeerste afgeraden! Dit advies kan pas worden heroverwogen nadat goed gedefinieerde praktijkproeven hebben aangetoond dat de koppeling tussen AIS en blauw bord 100% betrouwbaar is.

Bureau Telematica Binnenvaart – persbericht 30 december 2010