Internationaal overleg E-meldplicht Rijn

Internationaal overleg E-meldplicht Rijn


Invoering van de elektronische meldplicht op de Rijn heeft geleid tot periodiek  internationaal overleg tussen verkeersposten, Reviercentrales en de binnenvaartsector. Operationele mensen van de vaarwegbeheerders van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland delen ervaringen met elektronisch melden en stemmen procedures en aanpak op elkaar af,  zodat e-meldplichtige binnenvaartondernemers overal een gelijksoortig regime ervaren.

Wederzijds begrip

Het overleg heeft tot doel om procedurele, technische en juridische belemmeringen in kaart te brengen en op te lossen. BTB brengt de ervaringen van schippers in en geeft uitleg over processen en bedrijfsvoering aan boord van schepen en bij binnenvaartondernemingen. Zo wordt gewerkt aan wederzijds begrip voor de omstandigheden en eventuele problemen bij het nakomen van de elektronische meldplicht.

Praktijk toetsen aan voornemens

Het overleg heeft daarnaast een belangrijke signaleringsfunctie ten aanzien van plannen voor uitbreiding van de elektronische meldplicht op de Rijn. Beleidsvoornemens kunnen getoetst worden aan de praktijk. Het is redelijk bijzonder dat de operationele mensen van verschillende landen elkaar persoonlijk leren kennen. Daardoor zijn er korte lijnen ontstaan tussen de betrokkenen en kunnen problemen effectiever aangepakt worden.

Deelnemers

Naast beleidsambtenaren (RWS, WSD VNF Port of Switzerland)  en Bureau Telematica nemen ook deel: Verkeerspost Nijmegen, Reviercentrale Duisburg,  Oberwesel,  Gambsheim en Basel. Ook zitten de mensen aan tafel die verantwoordelijk zijn voor de elektronische systemen voor E-melden.

Het overleg is bekend onder de naam Electronic Reporting along the river Rhine en staat onder voorzitterschap van Duitsland.