Pilot VCM – Informatie voor pilot-deelnemers

Rollen en taken  tijdens de pilot

  • Bureau Telematica Binnenvaart 
    Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) verzorgt binnen de pilot de communicatie tussen de overheden, branche en bedrijfsleven. BTB is uw eerste aanspreekpunt. BTB zal enquêtes houden die de resultaten van de pilots inzichtelijk maken.
  • VCM-projectorganisatie 
    De VCM projectorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de trajectplanningspilot op de routes Amsterdam/Rotterdam naar de Duitse grens en de route Rotterdam – Antwerpen tot de Belgische grens.

Bescherming gegevens

Al uw geleverde gegevens worden zowel door Nederlandse als Europese wetgeving beschermd. Ook heeft de Nederlandse overheid via het convenant van 14 November 2007 beloofd zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Zie ook: Privacy Reglement Verkeersregistratie Systemen Rijkswaterstaat. De projectorganisatie van VCM en Bureau Telematica Binnenvaart nemen volledige vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van uw zakelijke en persoonlijke gegevens tijdens uw deelname aan de Pilots VCM.

Derden geen inzage

Derden hebben géén inzage in uw persoonsgegevens. Er zullen vanuit VCM enkel gegevens aan derden worden verstrekt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Inzagerecht

U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CBP. Gewenste wijzigingen etc. in uw gegevens kunt u melden via e-mail aan bureau.telematica@binnenvaart.org met in het onderwerp ‘Gegevens VCM’. 

Contact – eerste aanspreekpunt

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Bureau Telematica Binnenvaart: www.binnenvaart.org

Andere Pilot pagina’s