Pilot VCM – Informatie voor pilot-deelnemers

Pilot VCM – Informatie voor pilot-deelnemers


VCM beeld

Dit zijn webpagina’s voor deelnemers in de Pilot VCM. Hartelijk dank voor uw medewerking! Vanaf november 2015 tot juli 2016 is onder operationele omstandigheden getest.  De tests zijn inmiddels beëindigd. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. Het eindrapport met de resultaten en bevindingen kunt u downloaden op de pagina van uw contactgroep:

Wat houdt testen in?

Wij testen het gebruik van de “Verkeersmanagement Centrale van Morgen” (VCM) in de dagelijkse praktijk. Kortom, testen houdt in:

 • Aan boord gebruiken van speciale reisplanningsoftware in uw elektronische kaart, voor en tijdens de reis.
 • U doet dit iedere reis, zolang de pilot duurt.
 • U geeft iedere reis uw geschatte aankomsttijd (ETA) en andere gevraagde info op.
 • Vanuit de elektronische kaart krijgt u reisadviezen die u wel of niet opvolgt. Die keuze is geheel aan u. Volgt u de reisadviezen niet op? Geef dan s.v.p. door welke reisaanpassingen u (wel) maakt.
 • VCM is uitvoerig getest. Maar nog niet geheel foutvrij, want nieuwe software zonder fouten bestaat niet. Daarom testen we ook in de praktijk. We rekenen op uw oplettendheid om melding van te maken van dingen die niet kloppen.

Contact houden via email

We houden contact met elkaar via email. U laat ons en elkaar weten wat u ervaart en wat u er van vindt. BTB verzorgt inschrijving op een gesloten email-contactgroep ‘Pilot VCM’. Schippers en testteam kunnen elkaar via deze contactgroep bereiken. In de email-contactgroep kunt u alle opmerkingen en bevindingen kwijt tijdens de test. Uw reacties zijn niet openbaar en worden uitsluitend gelezen door andere ’testschippers’, Rijkswaterstaat, BTB en uw software ontwikkelaar. Log in op uw contactgroep om te zien wie mee-testen en meelezen.

Toestemming en vertrouwelijkheid

RWS vraagt toestemming voor het gebruik van uw gegevens tijdens de test. U geeft aan dat u (al dan niet) akkoord gaat. Uitgebreide informatie over bescherming van uw gegevens tijdens de test, over welke gegevens het gaat en hoe u toestemming geeft,  klik hier.  Resultaten en ervaringen met VCM blijven binnen de testgroep. We willen afspreken dat u in het openbaar geen mededelingen doet over het verloop van de tests.

Testverloop in stappen

Het verloop van de tests wordt in dit plaatje weergegeven. Er zijn de volgende stappen.

 1. Testverloop VCMU maakt een reisplan via de reisplanner in uw elektronische kaart.
 2. RWS verwerkt de reisplannen van schippers en maakt prognoses.
 3. De schipper houdt de voortgang in de gaten, past zonodig zijn reis aan (of stuurt een nieuw reisplan).
 4. Ook RWS houdt de voortgang in de gaten en laat de schipper weten wanneer zijn aankomst gewenst is bij de sluis (RTA). RWS geeft onder meer de kolkindeling.
 5. Op basis van de gewenste aankomst (RTA) kunt u besluiten uw reis aan te passen en een nieuw reisplan indienen.
 6. Uw eerste aanspreekpunt bij problemen is de helpdesk van uw softwareontwikkelaar.

Wij zijn benieuwd naar al uw ervaringen met VCM. Werkt het naar behoren? Of is er voor u niks veranderd? Voldoet de software aan uw verwachtingen? Wordt u goed geholpen bij problemen? Laat s.v.p. weten wat u er van vindt en waar u tegen aan loopt.

Wat houdt de Pilot VCM in?

U levert snel, betrouwbaar en veilig vervoer over water. In deze pilot kijken we hoe dat nog beter kan. Rijkswaterstaat bedient vaarweggebruikers op de best mogelijke manier, vanuit een volledig nieuw ontworpen verkeerscentrale (VCM), onder meer door corridorgerichte bediening en begeleiding van de scheepvaart. Een andere manier van werken moet leiden tot betere benutting van de beschikbare capaciteit van vaarwegen en objecten (sluizen e.d.). Er wordt meer en slimmer informatie uitgewisseld tussen ‘wal ‘en schip, op gehele trajecten of corridors. Dit is een continue samenspel: u geeft eerder en nauwkeuriger informatie over en tijdens uw reis. Bekijk de VCM-film op YouTube.

Op zijn beurt levert RWS voortdurend actuele informatie voor en gedurende de reis. Voor beide partijen is er efficiencywinst en voordeel. RWS speelt hiermee in op de verwachte groei van het vervoer over water. Het klinkt simpel en logisch, maar voor RWS vergt dit een compleet andere manier van werken. Mensen en middelen worden op een andere manier ingezet. De interne gevolgen hiervan zijn voor RWS zeer complex. Bedienaren moeten oog gaan hebben voor een compleet traject, in plaats van een enkel object.

Nederland loopt voorop met deze andere manier van werken en draagt deze verder uit in Europa. De tests waar u aan meewerkt, zijn onderdeel van een groter geheel. De grensoverschrijdende aspecten van VCM hebben gestalte gekregen in het Europese project CoRISMa (afgerond).

Meer weten over VCM?  Download de flyers met projectinformatie:
PDF klein Flyer project VCM v1.0PDF klein Flyer VCM validatietraject v1.0

Drie pilot-contactgroepen

Uw softwareleverancier heeft u uitgenodigd om mee te doen aan de Pilot VCM. Er doen 3 softwareleveranciers mee. Er zijn dus 3 groepen ’testschippers’. Bureau Telematica Binnenvaart onderhoudt het contact met u en met alle andere betrokkenen. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat, dat als opdrachtgever eindverantwoordelijk is voor het project. De softwareleveranciers hebben in opdracht van RWS software ontwikkeld, waar u aan boord mee werkt. Bestaande reisplanningsoftware is aangepast en wisselt ‘onder de motorkap’ voortdurend informatie uit met RWS.

Uit concurrentieoverwegingen zijn de drie pilotgroepen van elkaar gescheiden. U kunt alleen ervaringen uitwisselen met de deelnemers en betrokkenen in uw eigen contactgroep. Klik op de naam van de groep van uw softwareleverancier. Let op, elke contactgroep is beveiligd met een verschillend wachtwoord.

Ga naar uw contactgroep

Tresco

                        PeriskalPC-navigo

 

 

 

Andere Pilot pagina’s

TenT logo klein