In memoriam Jos van Splunder

Jos van Splunder1955 – 2013

Op 25 juli 2013 overleed de pionier van elektronisch melden in de scheepvaart, Jos van Splunder. Zijn invloed op de vroege ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de binnenvaartsector is nauwelijks te overschatten. Veel schippers kennen Jos van Splunder als de man achter BICS, het programma voor elektronisch melden. Veel minder bekend is de rol van Jos van Splunder als aanjager van verschillende internationale ontwikkelingen rond ICT en scheepvaart. Vanaf het prille begin in 1997 heeft Jos van Splunder intensief samengewerkt met Bureau Telematica Binnenvaart.

In dienst van Rijkswaterstaat werkte Jos aan het uitwisselen van informatie tussen schepen en de overheid, in al zijn facetten, nationaal en internationaal. Als geen ander was Jos er van doordrongen dat schippers nou eenmaal “geen secretaresse aan boord” hebben die alle informatie intypt die een overheid graag wil ontvangen. Jos was er op gespitst dat communicatie tweerichtingsverkeer is dat deze vooral niet ingewikkeld moet zijn. Schippers willen best informatie delen met een overheid, als ze er ook maar iets voor terug krijgen. Met dit uitgangpunt voor ogen bewerkstelligde Jos en zijn team dat bedrijfsleven, overheden en ICT-ontwikkelaars gingen samenwerken, over de landsgrenzen heen.

Het vertrouwen dat Jos van Splunder wist te wekken tussen publieke en private partners die informatie uitwisselen, stoelt op een scherpe bewaking van de privacy. Het Privacyreglement dat wij in de binnenvaart nu kennen, verraadt de invloed en de visie van Jos. Een bruggenbouwer in meerdere opzichten, want in internationaal ambtelijke overleg over harmonisatie en standaardisatie genoot Jos het vertrouwen en het respect van tal van collega’s uit alle EU-landen met binnenvaart.

Als overheidsdienaar had Jos van Splunder een scherp oog voor de balans tussen overheidsbelang, wet- en regelgeving en de belangen van het bedrijfsleven. Jos was een Rijkswaterstaatsambtenaar met een ‘binnenvaarthart’, wars van protocol en bureaucratie. Fenomenale dossierkennis, visie, pragmatisch en oplossingsgericht werken, oog voor processen en voor mensen; met deze steekwoorden kunnen de medewerkers van Bureau Telematica Binnenvaart Jos van Splunder het beste omschrijven.

Sinds de oprichting van BTB in 1997 was Jos van Splunder een spil in het team dat RWS en bedrijfsleven vormen om elektronische melden en River Information Services gestalte te geven. Samen met andere voortijdig overleden pioniers als Robèrt Scherpbier en Piet Nefkens heeft Jos van Splunder de fundamenten gelegd waar wij nu op verder bouwen. Jos was  al geruime tijd ziek. Dit weerhield hem er niet van om nog lange tijd door te werken. In december 2012 ontving Jos van Splunder de Telematica Award 2012.