Group: Binnenvaart ICT toepassingen

Examentraining

Electronische leeromgeving Onderwijscentrum Binnenvaart heeft de Binnenvaartacademie, een grotendeels elektronische leeromgeving, ontwikkeld. Om studie en onregelmatig werk optimaal te kunnen combineren, wordt een belangrijk deel van de scholing aangeboden in een elektronische leeromgeving. Het biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid een flexibele planning te maken waarin onverwacht te maken reizen de studievoortgang niet verstoren.

Procesbewaking

Toepassingen voor procesbewaking zijn er in meerdere vormen. Bijvoorbeeld als onderdeel van installaties voor belading in de tankvaart. Andere toepassingen:  machinekamerbewaking of het monitoren van installaties (kleppen, afsluiters, verlichting) op afstand. Het betreft meestal een combinatie van apparatuur en programmatuur die speciaal voor een specifiek doel ontworpen is (dedicated software of hardware). In veel gevallen wordt een netwerk toegepast in de vorm van een tweedraadsysteem. Tweedraadsystemen Inbraakbeveiliging Brandstofverbruik Meten van ontzilting (beunschepen)

Onderhoudssystemen

Softwarepakketten voor machineonderhoud, certificaten en hun geldigheidsduur, documenten, bemanningszaken. Onderhoudssysteem TPMS van Transafe Onderhoudssysteem MARAD van Marasoft

Navigatie

Bij toepassingen voor navigatie wordt integratie met systemen aan boord steeds belangrijker. Elektronische vaarkaarten spelen hierbij een centrale rol. Deze kaarten kunnen elektronische informatie uit allerlei bronnen (o.a. RIS) tijdens de vaart in samenhangende vorm presenteren in de stuurhut. Bijvoorbeeld: de combinatie van AIS en kaart of  radarbeeld en kaart. Of het weergeven van actuele waterstanden en stremmingen. Inland ECDIS kaarten (diverse aanbieders) Radarpilot 720 (Innovatieve Navigation) Periskal Radar Overlay (Periskal) Tresco Radar Overlay (Tresco)…
Read more

Logistiek en planning

Succesvolle logistieke toepassingen maken gebruik van internationale standaarden bij elektronische uitwisseling van informatie (zoals EDI en Internetprotocol e.d.). Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld tussen publieke en private partijen, of private partijen onderling in de binnenvaart: CARIN (KLPD en Bedrijven) COPIT (private partijen) Papierarm Varen (Rijkswaterstaat + bedrijven) PortBase (Havens Rotterdam, Amsterdam) MIScobiva (privaat initiatief) LIVRA (Rijkswaterstaat en bedrijfsleven) UAB-Online (tankterminals, commercieel) Vlootplanning (Commercieel) Zie ook: toepassingen voor identificatie en volgen