Group: Binnenvaart ICT toepassingen

Waterstanden en stremmingen

Gratis Vaarweginformatie.nl iiDesk Waterway News RIS-informatie in Europa voor de scheepvaart op Internet Betaald Met commerciële toepassingen voor navigatie kan op abonnementsbasis actuele informatie online worden opgehaald en in de toepassing worden weergegeven. Waterstanden en scheepvaartberichten worden dan gerelateerd aan een route, reis of vaargebied in een elektronische kaart of routeplanner getoond. Voorbeelden hiervan: Elektronische vaarkaarten (Inland ECDIS)

Systeembeheer en beveiliging

Onderhoud, bescherming en beheer van computers en andere ICT aan boord van schepen omvat verschillende aspecten: Bescherming tegen virussen en ander digitaal onheil Systeemonderhoud Stroom- en noodstroom voorzieningen Elektromagnetische afscherming In de Brochure Veiligheid en ICT zijn verchillende onderwerpen gebundeld, die verspreid over deze website aan de orde komen.

Vrachtbemiddeling en markt

Elektronische dienstverlening bij vrachtbemiddeling, analyse van de binnenvaartmarkt en inzicht in kosten en opbrengsten: Bargelink Internetmarktplaats voor de Europese binnenvaart. Platform voor verladers en transportondernemingen. Internetverbinding aan boord niet noodzakelijk. Vaart! Vrachtindicator Online servicepakket voor de indicatie van vrachtprijzen in de binnenvaart. LogoS Online systeem voor marktcalculatie. Hulpmiddel voor het verbeteren van marktinzicht met hulp van internet. 4Shipping app voor bevrachtingen: www.4shipping.com NaviDry Online vrachtindex voor de droge ladingvaart. Initiatief van Adviesbureau Essencial. Zie ook:…
Read more

Stuwage en stabiliteit

Software ter ondersteuning van stuwage of belading, stabiliteitsberekening en adminstratieve verwerking. Containerbinnenvaart Twee aanbieders. Beide pakketten berekenen stuwage en stabiliteit en bieden de mogelijkheid om de verplichte elektronische melding naar de vaarwegbeheerder af te handelen. Containerplanner Stuwplan 2000 Tankvaart Meerdere aanbieders. Binnenmaat en tankmeting Stabiliteitsberekening Extra informatie: minimumeisen aan applicaties voor stuwage.

Routeplanning

Toepassingen voor reis- en routeplanning voor de binnenvaart zijn er in meerdere verschijningsvormen. Als aparte routeplanner: PC Navigo Voyage Planner (PC Navigo) Producten waarbij de routeplanner is gecombineerd met een elektronische kaart (ENC): PC Navigo ENC (PC Navigo) Periskal Inland ECDIS Viewer met geintegreerde routeplanner, inclusief speciale functies voor EBIS 6 (Periskal) Tresco Navigis 3D Route Planner (Tresco Engineering, Antwerpen)