Geld voor betere mobiel internet binnenvaart

Rotterdam 10 september 2012 – persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) investeert 2,5 miljoen euro in de verbetering van mobiel internet voor de professionele binnenvaart. Hierdoor kunnen binnenvaartschippers meer en sneller digitale informatie uitwisselen, zoals meldingen over de lading en de reis, adviezen over wachttijden en drukte bij knelpunten en last-minute afspraken over laden en lossen. 

Uit metingen is gebleken dat het gewone mobiele internet van mobiele operators op de stalen binnenvaartschepen soms moeilijk te ontvangen is. De bijdrage van 2,5 miljoen kan door één of meer telecomproviders worden gebruikt om in 2013 op de belangrijkste plekken beter in te spelen op de specifieke eisen van de binnenvaart. Hiermee ondersteunt de overheid de toenemende rol van de binnenvaart in de doorvoer van goederen naar het achterland

Mobiel internet voor schippers

Voor binnenschippers is mobiel internet de enige mogelijkheid om zakelijk en privé digitaal te communiceren. Het gebruikt neemt net zoals op de wal snel toe, net als de omvang van bestanden en van softwareupdates. De binnenschippers hebben aangegeven dat de betrouwbaarheid en kwaliteit van het mobiele internet op sommige belangrijke locaties op het water tekort schiet. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft ARCADIS metingen gedaan op een schip, in een vergelijkbare opstelling als schippers gebruiken, op alle belangrijke vaarwegen (klasse 4 en in Brabant klasse 3). De metingen bevestigen het beeld dat de schippers geven.

Agentschap Telecom, dat controleert of de mobiele operators voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, heeft vervolgens op de belangrijkste plekken metingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de providers op de meetlocaties ruim aan de vergunningseisen voldoen.

Bijzondere omstandigheden op een schip

Het verschil is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een combinatie van oorzaken, zoals de invloed van de grote hoeveelheid staal van het schip en/of lading, de opstelling van de mobiele internetmodule in de (stalen) kajuit, getinte ramen in de kajuit en de drukte van het gebruik van het mobiele internet op sommige locaties. Tegelijkertijd is vast te stellen dat ondanks deze hindernissen het op de meeste locaties wel mogelijk is om voldoende verbinding te krijgen.

Lig- en rustplaatsen

De schippers hebben aangegeven dat men op belangrijke ligplaatsen graag de beschikking wil hebben over een krachtige draadloze internetverbinding (wifi). Daarmee kunnen dan  grote bestanden (kaarten, referentiebestanden) voor alle professionele toepassingen en software updates worden ontvangen.

Aanbesteding

Met het beschikbare budget wordt een impuls gegeven aan de markt. In overleg met de telecom providers inventariseert Rijkswaterstaat wat er voor nodig is om de schippers op de “weak spots” een sterker signaal te geven en op een aantal rustplaatsen draadloos internet te krijgen. Daarvoor zal in oktober 2012 de aanbesteding starten van deze verbeteringen. Naar verwachting is de realisatie door de marktpartijen medio 2013  gereed.

Connekt en Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) waarin Rijkswaterstaat, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samenwerken aan het beter benutten van de vaarwegen.