Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling

Gestandaardiseerde uitwisseling van informatie in de binnenvaart:

Electronic Data Interchange – EDI

BICS en  Papier Arm Varen maken gebruik van EDI. Hierbij wisselen computers -zonder menselijke tussenkomst- rechtstreeks informatie met elkaar uit. Logistieke partijen wisselen wereldwijd informatie uit via EDIFACT, een vorm van EDI.  Zo wordt het IFTMINBICS bericht gebruikt om informatie elektronisch van barge operator naar schipper te sturen. Het IFTMINBICS wordt vervolgens weer als bron gebruikt voor de elektronische communicatie met de overheid via BICS. Het IFTMINBICS bericht is gebaseerd op het wereldwijd gebruikte IFTMIN bericht.
De speciale invulinstructie voor het containertransport in IFTMINBICS wordt actief onderhouden door Bureau Telematica Binnenvaart.

Zie ook:

River Information Services – RIS

Bij RIS-toepassingen, zoals Scheepvaartberichten (Notices To Skippers) en ECDIS-kaarten, is informatie uit verschillende Europese landen op eenduidige manier beschikbaar in de stuurhut.