Hoogtemeting

Hoogtemeting

Meten van brughoogten vanaf het schip.

  • Alphaheight hoogtemeting systeemAlphatron
    Ontwikkeld door Alphatron op aanvraag van VT Group voor mts Vorstenbosch. Een sensor op het voorschip meet de verticale hoogte tot de onderkant van de brug. Speciale software berekent de brughoogte in relatie tot de scheepshoogte c.q. het beweegbare stuurhuis.
    Meer informatie: Alphatron persbericht

  • Bridgescout® – Uw hulp bij brughoogtedetectie – www.bridgescout.com
    Bridgescout BV is ontwikkelaar en producent van Bridgescout®, het brughoogtedetectiesysteem voor schepen. Bridgescout® beoordeelt of er voldoende doorvaarthoogte is. Indien de stuurhut te hoog staat om een naderend object te passeren, wordt er (tijdig) een alarm gegenereerd. Bridgescout BV staat voor veiligheid in de binnenvaart.