Elektronisch melden

Elektronisch melden

Toepassing voor elektronisch melden aan vaarwegbeheerders en havenautoriteiten:

BICS – Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem
De BICS-software is open-source gelicenceerd en staat dus ter beschikking van ontwikkelaars voor integratie of koppeling met eigen softwaretoepassingen. BICS is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en wordt -na registratie- gratis ter beschikking gesteld aan binnenvaartbedrijven. Met deze software kunnen schippers voldoen aan de eisen van de elektronische meldplicht. In 2014 is BICS volledig opnieuw ontwikkeld en gebouwd. Meer info.

Sommige toepassingen voor containerstuwage kunnen de elektronische meldingen aan de autoriteiten verrichten.

Ook leveranciers van elektronische vaarkaarten (Inland ECDIS) werken aan integratie van elektronische melden in hun kaartsysteem.