Evaluatie AIS Pilots

Evaluatie AIS Pilots

Rijkswaterstaat Dienst Zuid Holland heeft het evalueren van drie pilots met AIS-transponders opgedragen aan een consortium onder leiding van Advin. Het consortium bestaat naast Advin uit Alewijnse, CPLS, Shiptron en Team Vier. Samen voeren zij de evaluatie uit op drie niveaus: service, functionaliteit en techniek van de transponders.
De evaluatie wordt uitgevoerd door gebruikers van AIS (zowel op een schip als in verkeersposten, zowel installateurs als beheerders van walapparatuur) bij de evaluatie te betrekken.

In dit verband vinden er onder andere drie groepsgesprekken plaats met de diverse gebruikers.

Bureau Telematica Binnenvaart is door haar specifieke deskundigheid betrokken bij de advisering in dit project.

Onderwerpen tijdens het gesprek zijn onder andere:

  • installatie AIS
  • gebruikservaringen AIS
  • betrouwbaarheid AIS
  • toegevoegde waarde AIS
  • voor- en nadelen
  • Verbeteringssuggesties
  • totaal oordeel over het AIS systeem

Groepsgesprekken tijdens de beurs in Gorinchem

De gesprekken vinden tijdens  het  “Construction and Shipping Industry Event” te Gorinchem plaats in zaal 5 van het Evenementengebouw. De groepsgesprekken zijn als volgt gepland:

Eerste groepsgesprek woensdag 11 mei om 13:00 uur
Tweede groepsgesprek  woensdag 11 mei om 14:30 uur
Derde groepsgesprek donderdag 12 mei 0m 13:00 uur

De groepsgesprekken worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.
De deelnemers aan de groepsgesprekken ontvangen een rapportage van de resultaten van het onderzoek.

Gebruikers van AIS die de beurs bezoeken en de gelegenheid hebben om deel te nemen aan deze groepsgesprekken (per groepsgesprek ca. 10 personen) kunnen contact opnemen met Ton Berghahn,  de onderzoeker van Team Vier (tel. 020-6455355 of e-mailadres A.Berghahn@teamvier.nl). Uw mening is voor alle betrokken partijen van groot belang.

Gebruikers van AIS die de beurs niet bezoeken en niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de groepsgesprekken kunnen eveneens telefonisch of via e-mail hun mening geven over het AIS-systeem. Deze reacties zullen eveneens worden opgenomen in de rapportage.

In de zomer van 2011 wordt de eindrapportage van de evaluaties van de drie pilots opgeleverd.

Download deze informatie:  AIS Evaluatie