Enquete IDVV afgesloten

Enquete IDVV afgesloten


Binnenvaartondernemers konden vorig jaar herfst aan Rijkswaterstaat  laten weten wat ze vinden van de inspanningen om te komen tot betrouwbare reistijden, verbeterde doorstroming en verminderde wachttijden voor de binnenvaart in Nederland. Resultaten: klik hier. Een anonieme enquete via internet is de snelste manier om een groot deel van de varende beroepsgroep te bereiken. Deze enquete is de eerste in een serie van vier die tot 2014 elk jaar gehouden wordt.

Wat meet de enquete IDVV?

Rijkswaterstaat voert het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) uit. Het programma IDVV werkt tot en met 2013 aan meer betrouwbare reistijden, verbeterde doorstroming en verminderde wachttijden voor de binnenvaart in Nederland. Daarmee zorgt het programma ervoor dat de binnenvaart is voorbereid op de te verwachten groei van de goederenstroom en een betrouwbaar en duurzaam alternatief is voor het vervoer over de weg. Met een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer kan Nederland de positie als internationaal logistiek knooppunt behouden. IDVV is een combinatie van een aantal al lopende projecten binnen Rijkswaterstaat in het kader van het Uitvoeringsplan Scheepvaart Verkeersmanagement en een aantal nieuwe maatregelen.

Jaarlijkse meting

Een evaluatie moet aantonen of en in hoeverre het programma IDVV de gestelde doelen heeft gerealiseerd.
Tot 2014 doet RWS jaarlijks een meting naar de effecten van IDVV. Dit jaar is de eerste keer, een nulmeting. Het meten van de situatie waarin de genoemde projecten nog geen resultaten hebben opgeleverd. Na afronding van het programma in 2013 vindt er ook een meting plaats. De verschillen tussen de nulmeting en de eindmeting geven inzicht in de behaalde effecten.

Twee weken online

Van 20 september tot 4 oktober 2012 stond de enquete online.  Alle gegevens zijn anoniem verwerkt.

Bureau Telematica Binnenvaart bedankt u namens Rijkswaterstaat  hartelijk voor uw medewerking!