Elektronische meldplicht voor tankschepen

Elektronische meldplicht voor tankschepen

Met ingang van 1 december 2018 wordt op de Rijn een elektronische meldplicht ingevoerd voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben. Momenteel hebben 500 van de 1600 tankschepen die in het stroomgebied van de Rijn varen zich geregistreerd voor het elektronisch melden.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 31 mei 2017 besloten dat alle schepen en samenstellen waarvan ten minste één schip is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks, met ingang van 1 december 2018 onder de elektronische meldplicht vallen.

De betrokken schepen moeten vóór de datum van inwerkingtreding een EDI-account aanmaken bij de Nederlandse autoriteit Rijkswaterstaat (RWS). Dit account is nodig om vanaf een applicatie (zoals BICS) elektronische rapporten te kunnen sturen naar de ERINOT-server. Het account is gratis en kan worden aangevraagd op de website www.bics.nl.
500 van de 1600 tankschepen die in het stroomgebied van de Rijn varen hebben al aan deze formaliteit voldaan. Het aantal schepen dat zich nog vóór 1 december 2018 moet registreren bedraagt dus 1100.
Aangezien per maand maximaal 200 nieuwe aanvragen door RWS in behandeling kunnen worden genomen, worden de 1100 tankschepen die deze formaliteit nog niet hebben vervuld door de CCR uitgenodigd om zo spoedig mogelijk hiertoe over te gaan, bij voorkeur ruim vóór de deadline van 1 december 2018. Alleen op deze wijze kan worden gewaarborgd dat elke aanvraag binnen de gestelde tijd en zonder last-minute bottlenecks kan worden verwerkt.