Elektronisch Manifest – Pilot

Elektronisch Manifest – Pilot


Rotterdam – 4 november 2011

Importcontainers per schip vervoeren, zonder begeleidende papieren douanedocumenten!
Dit is de uiteindelijke doel van de pilot E-manifest, die op 24 oktober 2011 is gestart. Partijen uit het bedrijfsleven en overheid testen scenario’s uit waarmee dit mogelijk zou kunnen worden. De pilot is ontwikkeld vanuit het Rijkswaterstaat-programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).

Bureau Telematica Binnenvaart, PortBase, Danser Group, APM Terminals, DP World, Douane, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken nauw samen om informatie over lading en transport slim, betrouwbaar en snel op de juiste plek te krijgen. Handig hergebruiken van informatie is hierbij de sleutel. Informatie die aanwezig is bij partijen aan de wal wordt met elkaar vergeleken en gebruikt voor het genereren van een elektronisch binnenvaartmanifest of E-manifest.
Als de pilot succesvol is, opent dit perspectieven voor daadwerkelijke invoer van ‘Papier Arm Varen’.

Groei opvangen door betere informatie

Met de komst van de 2e Maasvlakte komt er een inspanningsverplichting om 45% van de containers over het water af te voeren. Deze volumes kunnen alleen worden opgevangen als de (digitale) informatiestroom op orde is. In de pilot wordt die stroom aangepakt, door de informatie bij de bron te halen.  Hierdoor wordt de administratieve lastendruk voor de schipper en andere partners in de keten aanzienlijk lager. Vaarweg- en havenautoriteiten krijgen met dit initiatief betere en vollediger transportinformatie. Alle betrokken partijen kunnen efficiënter werken, omdat informatie van hoge kwaliteit tijdig beschikbaar is.

De gegevens die overheden nodig hebben om hun werk te kunnen doen bevinden zich op verschillende plaatsen in de informatieketen. Het schip is niet de beste plek om de gewenste informatie te bundelen. Niet alle gegevens zijn aanwezig of tijdig voorhanden. Doorgaans is het containerbinnenvaartschip ook de slechtste plek om lading te controleren. Containers kunnen niet open om te zien of er werkelijk in zit wat er in de ladingdocumenten staat. Elders controleren ligt meer voor de hand, maar dan moet de informatie wel beschikbaar zijn.

Referentienummers begeleiden transport

In een ideaal toekomstbeeld van een Elektronisch Binnenvaartmanifest heeft een schipper aan boord alleen nog maar  digitale referentienummers die verwijzen naar ladinggegevens in databases aan de wal. Douane, RWS, KLPD en de zeehaventerminals hebben met deze referentienummers toegang tot de gegevens in de informatiebronnen. De informatie bevindt zich reeds in diverse (overheids)systemen van bijvoorbeeld Douane (DMF,NCTS, DSI, DSU en ECS) en ook in het Port Community Systeem. In de pilot wordt deze informatie vergeleken, hergebruikt, gecombineerd en gegenereerd tot een elektronisch binnenvaartmanifest.

Anders werken

Doel van deze pilot is om te achterhalen of een andere manier van werken mogelijk is door slim hergebruik van informatie uit de systemen. Gekeken wordt of geautomatiseerd een elektronisch binnenvaartmanifest kan worden gegenereerd, dat kan worden gebruikt door de diverse overheden (Douane, RWS, Havenbedrijf Rotterdam). Hierdoor kan een lastenverlichting voor de gehele vervoersketen plaatsvinden en begonnen worden met het operationeel testen van ‘Papier Arm Varen’. Hiermee wordt vooruitgekeken naar een Binnenvaart Single Window (BSW) dat binnen IDVV in voorbereiding is.

Details – Projectplan E-manifest (download): Projectplan E-manifest

Samenvatting voor bargeoperators en terminals (download): E-manifest Barge Operators