EDI in de Tankvaart

EDI in de Tankvaart


BTB-TDecember 2018 wordt elektronische melden voor tankschepen op de Rijn verplicht. Dit impliceert verplicht gebruik van het gestandaardiseerde elektronische bericht ERInot 1.2. Schepen kunnen voldoen aan de elektronische meldplicht door gebruik te maken van BICS, de gratis meld-software die Rijkswaterstaat aan schippers ter beschikking stelt.

Weinig EDI tussen ketenpartners

In tegenstelling tot de containersector, is het gebruik van EDI in de tankvaartsector nauwelijks gebruikelijk. Dit blijkt uit onderzoek van BTB uit 2104.

In het kader van IDVV heeft BTB samen met anderen in kaart gebracht welke gegevens uitgewisseld worden tussen ketenpartners.
Deze data inventarisatie (Engelstalig) is als download beschikbaar:

pdf_small Data Inventory IWTT IDVV 2014 (1 MB)