Cookie Policy

Cookie Policy


Gebruik van cookies door Bureau Telematica Binnenvaart

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt of bepaalde e-mails die je opent, op je computer geplaatst worden. Cookies worden veelvuldig toegepast om websites beter of efficiënter te laten werken en bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen.

BTB gebruikt cookies om zijn website beter te laten functioneren. Ook maakt BTB gebruik van de diensten van Google Analytics, waarbij cookies worden geplaatst om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Hierbij zet Google Analytics cookies op je PC. De ingewonnen informatie blijft anoniem en wordt door Google en door BTB gebruikt. BTB gebruikt geen cookies voor marketing.

Invulformulieren en enquetes

Als je invulformulieren of enquetes op de website van BTB invult, worden cookies geplaatst. De cookies van BTB bevatten geen persoonsgegevens. Indien BTB persoonlijke informatie vraagt, worden deze gegevens uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoongegevens gebruikt. BTB geeft geen persoonlijke informatie door aan derden. Informatie die door BTB met hulp van cookies wordt verzameld, wordt niet doorgegeven of verkocht.

Bij online enquetes kan de identeit van je PC worden vastgelegd in een cookie. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een enquete of peiling meerdere malen vanaf dezelfde computer wordt ingevuld. In andere gevallen om te voorkomen dat een onderbroken vragenformulier volledig opnieuw moet worden ingevuld.

Accepteren van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Als je geen cookies wilt, moet je dit (vooralsnog) in je eigen browser instellen. Je loopt dan echter het risico dat sommige websites of onderdelen van websites niet meer of slechts beperkt functioneren.

BTB vraagt eenmalig toestemming om cookies te plaatsen. Bij latere bezoeken met dezelfde PC aan onze website wordt niet opnieuw om toestemming gevraagd. Met het vragen van toestemming en deze uitleg over het gebruik van cookies voldoet BTB aan de cookiewetgeving die in juni 2012 van kracht is geworden.

Meer informatie: www.DDMA.nl