Convenant RIS en AIS

Convenant RIS en AIS

Over de introductie van AIS zijn in het convenant van 06-11-2006 tussen overheid en binnenvaartsector heldere afspraken gemaakt. AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van River Information Services (RIS). De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt en de privacy waarborgt. Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden. Zie de letterlijke tekst uit het convenant, met een citaat uit hoofdstuk 6.

Tekst convenant

“Artikel 8

  1. Na het onafhankelijke onderzoek naar de mogelijkheden van AIS (Automatic Identification System van UN/IMO) en AI-IP (Automatische Identificatie met Internet Protocol) kiest de Staat, om redenen van vergroting van de veiligheid, voor de invoering van AIS zoals bedoeld in de RIS-Directive 2005/44/EU voor de binnenwateren. Een verplichting tot het aan boord hebben van AIS is niet vòòr 2009 voorzien.
  2. De branchepartijen respecteren vanuit het perspectief van grotere veiligheid deze keuze. Het is voor hen daarbij essentieel dat:
    a. de Staat bereid is om gedurende de periode van vrijwillige invoering, voor een nader te bepalen deel van de kosten van de aanschaf en installatie van AIS aan boord van binnenschepen, een rol te spelen in de financiering. Hierbij geldt als aanname dat de Europese Commissie hiermee accoord gaat.
    b. uit privacy-overwegingen het uit te zenden AIS-bericht beperkt zal blijven tot de positie van het schip en identificatie.
  3. Indien partijen over de in artikel 2 genoemde punten tot overeenstemming geraken, zijn de branchepartijen, onder de huidige waarborgen van de privacy, bereid loyaal mee te werken aan de vrijwillige invoering van AIS. (…)”

Download de volledige tekst van het convenant (PDF 233 Kb)