Categorie: Subsidieregeling AIS

AIS Subsidieregeling beëindigd

Eind december 2012 is de subsidieregeling voor AIS-apparatuur beëindigd. Je kunt geen subsidie meer aanvragen voor AIS. Europese schepen die bedrijfsmatig op de binnenwateren actief zijn en andere schepen die langer zijn dan 20 meter, konden gebruik maken van deze subsidieregeling voor AIS. De subsidie werd ingesteld door de EU in samenwerking met de Nederlandse overheid. Deze grootscheepse regeling vormde de aanloop tot een AIS-verplichting op de Rijn in 2014.  AIS is een van de kerntechnologieën in…
Read more

Convenant RIS en AIS

Over de introductie van AIS zijn in het convenant van 06-11-2006 tussen overheid en binnenvaartsector heldere afspraken gemaakt. AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van River Information Services (RIS). De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt en de privacy waarborgt. Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden. Zie de letterlijke tekst uit het convenant, met…
Read more