Categorie: Pivacy

Privacy en AIS in de binnenvaart

“AIS-gegevens zijn onder omstandigheden te kwalificeren als persoonsgegevens. In de binnenscheepvaart zullen AIS-gegevens in de meeste omstandigheden worden gekwalificeerd als persoonsgegevens, omdat de relatie tussen het schip en de schipper (en diens gezin) in de meeste gevallen een 1-op-1-relatie is.” Dit is één van de analyses in het rapport ’Privacy en AIS in de binnenvaart’ dat door Consideratie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld. Download het rapport hier of klik…
Read more

Rijkswaterstaat handhaaft privacybescherming informatiesystemen

Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben aan Koninklijke Schuttevaer en andere binnenvaartorganisaties toegezegd dat zij de gemaakte afspraken in het privacyreglement zullen respecteren en nakomen. Tijdens het Schuttevaercongres van mei 2010 was verwarring ontstaan over de privacybescherming, omdat Rijkswaterstaat ruimte leek te bieden aan het gebruik van IVS gegevens voor controle op de scheepvaart. Schuttevaerdirecteur Kees de Vries is blij dat RWS en IVW duidelijkheid hebben geboden.