Categorie: AIS

AIS ervaringen melden

In 2016 wordt de AIS-verplichting door de CCR geëvalueerd. Daarom is het belangrijk dat schippers ervaringen met AIS aan BTB melden zodat wij ze kunnen verzamelen en vastleggen. Je hebt bijvoorbeeld 48 uur de tijd om defecten aan AIS of de elektronische vaarkaart te (laten) verhelpen. Is dat voldoende? En is het werkbaar? Ook is BTB geïnteresseerd in andere verschijnselen. Laat ons s.v.p. weten wat je tegenkomt! 48 uur reparatietijd – haalbaar in de praktijk?…
Read more

Pilot AIS Antwerpen

Binnenvaartschepen met AIS kunnen operationeel voordeel ondervinden bij de passage van sluizen in het Antwerpse havengebied. Dat is een van de beoogde effecten van het Pilootproject ‘Inland AIS’, dat in maart is gestart. Voorafgaand aan de AIS verplichting, die begin 2012 is ingegaan, beproefde Haven Antwerpen AIS voor een vlotte verkeersafwikkeling in het havengebied en vergroting van de veiligheid.

Evaluatie AIS Pilots

Rijkswaterstaat Dienst Zuid Holland heeft het evalueren van drie pilots met AIS-transponders opgedragen aan een consortium onder leiding van Advin. Het consortium bestaat naast Advin uit Alewijnse, CPLS, Shiptron en Team Vier. Samen voeren zij de evaluatie uit op drie niveaus: service, functionaliteit en techniek van de transponders. De evaluatie wordt uitgevoerd door gebruikers van AIS (zowel op een schip als in verkeersposten, zowel installateurs als beheerders van walapparatuur) bij de evaluatie te betrekken. In…
Read more

Koppeling blauw bord met AIS afgeraden

Nautische experts hebben ernstige bedenkingen bij de implementatie van de blauw bord- functie in AIS. Betrouwbaarheid en timing lieten tijdens de demonstrators in COMPRIS zeer te wensen over. Er is geen 100% zekerheid dat wat je ziet op je beeldscherm in de stuurhut overeenstemt met wat er werkelijk buiten gebeurt. In de praktijk kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan.

Minister wil onderzoek AIS op internet

In antwoord op kamervragen heeft minister Eurlings het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd om na te gaan of MarineTraffic.com door publicatie van AIS gegevens op internet in strijd handelt met de privacyregels. Koninklijke Schuttevaer is van mening dat AIS niet verplicht kan worden gesteld, alvorens de privacy behoorlijk is geregeld.