Binnenvaart Telematica Award

Binnenvaart Telematica Award


“De Binnenvaart Telematica Award onderstreept een meer dan bijzondere bijdrage die door een persoon of bedrijf is geleverd aan de ontwikkeling, het gebruik en de acceptatie van telematica in de binnenvaart. De ontvanger kan worden getypeerd als visionair, richtinggevend en innovatief.” De Award is in 2009 voor het eerst uitgereikt.

Ontvangers Telematica Award

2019 – Cas Willems, Rijkswaterstaat
2018 – Axel Götze-Rohen, Bargelink
2017 – Ronald Versloot, binnenvaartondernemer
2016 – Ere Award: Sijko Veninga & Jan Struijk, oud-bestuurders BTB
2015 – Bernhard van Welzenes, KSCC Schipperscentrum
2014 – Lex de Lijster, EDI-pionier (Global Solutions)
2013 – Dirk van der Meulen, Weekblad Schuttevaer
2012 – Jos van Splunder, Rijkswaterstaat
2011 – Ed Hartmann, varend ondernemer, ontwikkelaar LogoS
2010 – Henk Dekker, grondlegger van Dekatel
2009 – Piet Nefkens (postuum), telematica-pionier

Uitgangspunten

  • De BTB Telematica Award kan jaarlijks worden toegekend aan zowel een persoon als ook aan een bedrijf, instelling of organisatie.
  • De award wordt toegekend vanwege een meer dan bijzondere bijdrage die is of wordt geleverd aan de acceptatie, het gebruik en/of de ontwikkeling van telematica in de binnenvaart.
  • De bijzondere bijdrage kan onder meer bestaan uit een ‘life time achievement’, een product of dienst, een eenmalige actie en/of baanbrekende intiatieven.
  • Het werkveld telematica strekt zich in dit verband uit tot zaken die van doen hebben met informatie- en/of communicatietechnologie in de binnenvaart.
  • De prijs bestaat uit een oorkonde die tijdens de Telematicadag wordt uitgereikt.
  • Er bestaat geen verplichting om ieder jaar een award uit te reiken.
  • De award wordt toegekend, men kan zich zelf of het bedrijf er niet voor opgeven.
  • De werkgroep Telematicadag bereidt een voorstel voor toekenning van de award voor en stemt dit af met het Bestuur van BTB.
  • De award is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting BTB.