BTB-Tankvaart

BTB-Tankvaart


In de werkgroep BTB-Tankvaart overleggen direct betrokkenen in de tankvaart over harmonisatie en standaardisatie in het gebruik van ICT in deze deelsector. Slim gebruik van ICT door de keten heen levert voordeel op voor alle betrokken, bijvoorbeeld door het inzetten van EDI en het uitbannen van papieren informatiestromen. Door ‘eilandautomatisering’ tegen te gaan, ontstaat toegevoegde waarde voor de totale keten. Binnenvaartondernemers, operators, terminals, ICT-dienstverleners, overheid en softwareontwikkelaars werken in BTB-T op pragmatische wijze samen. De bijeenkomsten van BTB-T vinden doorgaans plaats te Rotterdam onder voorzitterschap van BTB. Deelname staat open voor iedere belanghebbende.

Op weg naar EDI – onderzoek

EDI wordt in de wereldwijde internationale keten van vloeibare transporten nog niet gebruikt. In 2014 heeft BTB samen met anderen (in het kader van IDVV) in kaart gebracht welke gegevens uitgewisseld worden tussen ketenpartners. Deze data inventarisatie (Engelstalig) is als download beschikbaar:

pdf_small Data Inventory IWTT IDVV 2014 (1 MB)

Een eerste stap op weg naar EDI in de tankvaart is gezet met de pilot UAB uit 2010.  Deze heeft in 2013 geresulteerd in de commerciële webservice UAB-Online.

In BTB-Tankvaart wordt onder meer ingespeeld op de introductie van AIS en invoering van een elektronische meldplicht voor de tankvaart, begin december 2018.