Nieuws

BICS 4.0 verspreid over Europese vloot

Begin  maart 2011  is de nieuwe BICS-Cd (versie 4.0) bij elk Nederlands binnenvaartbedrijf  in de brievenbus gevallen. Schippers die het gratis programma voor elektronisch melden nog niet kennen, kunnen zo kennis maken met BICS. In samenwerking met de vaarwegbeheerders in Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland biedt Rijkswaterstaat ook niet-Nederlandse binnenvaartbedrijven gelegenheid om  BICS te leren kennen. Het programma is meerdere talen te gebruiken. Bureau Telematica Binnenvaartverspreidt de Cd’s over heel Europa. BICS 4.0 voldoet aan…
Read more

Telematica Award 2010 voor Henk Dekker

Nijmegen, 30 december 2010 – Henk Dekker ontvangt uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga de Binnenvaart Telematica Award 2010. Het is de 2e maal dat de Award wordt toegekend. Van meet af aan heeft grondlegger Henk Dekker van Dekatel zich sterk gemaakt voor betaalbare mobiele connectie voor de binnenvaart. Als een der eersten voorzag hij in de behoeften van binnenvaartondernemers op het gebied van mobiele (data)communicatie.

Koppeling blauw bord met AIS afgeraden

Nautische experts hebben ernstige bedenkingen bij de implementatie van de blauw bord- functie in AIS. Betrouwbaarheid en timing lieten tijdens de demonstrators in COMPRIS zeer te wensen over. Er is geen 100% zekerheid dat wat je ziet op je beeldscherm in de stuurhut overeenstemt met wat er werkelijk buiten gebeurt. In de praktijk kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan.

Noodhulp bij problemen met E-melden

Als je ’s-nachts of in het weekend je elektronische melding niet van boord krijgt, geeft dat extra stress. Zeker als het helpdesk dan niet bereikbaar is. Voorlopig is het BICS Helpdesk nu ook bij ‘nacht en ontij’ bereikbaar voor meldplichtige schippers die een verplichte E-melding niet kunnen versturen. Na 2010 wordt bekeken of het noodzakelijk is om op deze wijze hier mee door te gaan. De noodhulp bij E-melden is er dagelijks vanaf 23.00 uur…
Read more

Gebruikersoverleg E-melden – GoEm

Schippers die elektronische melden met BICS en andere gebruikers van de BICS-software zijn van harte welkom op het Gebruikersoverleg E-Melden. Datum: (nog niet gepland) te Dordrecht (RWS Verkeerspost Duivelseiland) Aanmelden (liefst per email) bij: Bureau Telematica Binnenvaart Vorig jaar (2015) is  het nieuwe BICS (versie 5) geleidelijk verspreid over de vloot,  via internet. Er is veel veranderd in de software voor elektronisch melden. Dit heeft gevolgen voor (varende) gebruikers en mogelijk ook voor ontwikkelaars van software, of diensten…
Read more