Nieuws

Typegoedgekeurde AIS apparatuur

Toegelaten AIS apparatuur voor gebruik in de binnenvaart. Let op: deze opsomming kan onvolledig zijn. Saab R4 IAIS Transponder System Pro Tec Inland AIS, van het bedrijf  L-3 Communications (USA) Nauticast Inland AIS, (ACR Electronics IN) VDL 6000/Inland AIS system van CNS Systems uit Zweden FA 150 AIS Transponder, Furino Electric AIS 200 Inland AIS van Kongsberg Seatex AS uit Noorwegen Voyager X3 Combined Class A / (fabrikant SRT) Inland AIS Transceiver van COMNAV MARINE…
Read more

AIS verplicht in Oostenrijk

Sinds juli 2008 geldt in Oostenrijk de verplichting om een (ingeschakelde) Inland AIS-transponder aan boord te hebben. Kleine vaartuigen en niet-vrijvarende veren zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het voortstuwende vaartuig in een samenstel moet de AIS-transponder meevoeren. Duwbakken in een samenstel of gekoppelde schepen in een koppelverband hoeven dus niet apart voorzien te zijn van een transponder.

AIS Vraagstukken

AIS voor de binnenvaart is ontwikkeld uit AIS voor de zeevaart. Er zijn overeenkomsten, verschillen en nog enkele vraagstukken.  Het verschil tussen AIS voor de zeevaart en AIS voor de binnenvaart wordt op een aparte webpagina uitgelegd aan de hand van de oorspronkelijke AIS berichten zoals neergelegd in de Inland AIS-standaard (“Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart”). Ga naar uitleg over vraagstukken.

Convenant RIS en AIS

Over de introductie van AIS zijn in het convenant van 06-11-2006 tussen overheid en binnenvaartsector heldere afspraken gemaakt. AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van River Information Services (RIS). De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt en de privacy waarborgt. Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden. Zie de letterlijke tekst uit het convenant, met…
Read more

Telematica Award 2009 voor Piet Nefkens (postuum)

Nijmegen, 30 december 2009 –  de 1e Binnenvaart Telematica Award is postuum toegekend aan Piet Nefkens. De Telematica Award werd in ontvangst genomen door zijn zoon Pieter-Jan Nefkens. De telematica-specialist Piet Nefkens (61) overleed in augustus 2009. Bureau Telematica Binnenvaart verloor daarmee een van zijn belangrijkste adviseurs en voorvechters op het gebied van zinvolle telematicatoepassingen in het binnenvaartbedrijf. E-mailen, internetten, elektronisch melden en uitwisselen van informatie aan boord van schepen zijn mede mogelijk geworden door de inspanningen…
Read more