Blog

INFOSESSIES: 8 en 9 sep, 6 okt, 17 en 18 nov – Schipperswelzijn Antwerpen Elektronisch melden is eenvoudig en efficiënt en wordt verplicht vanaf 1 januari 2024. Meld je nog niet elektronisch en kan je daar hulp bij gebruiken? Kom dan naar een infosessie dit najaar. Meer info vind je op deze website.  
De samenwerkende binnenvaartorganisaties → Samen op weg naar een duurzame toekomst   Programma Kennistheater en standnummer BTB tijdens de Maritime Industry beurs De beurs Maritime Industry 2023 staat weer voor de deur. Op 23, 24 en 25 mei mag de binnenvaartsector elkaar weer ontmoeten, kennisdelen, relaties onderhouden en nieuwe relaties opbouwen. Het Bureau Telematica Binnenvaart zal samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart en het Expertise-en InnovatieCentrum Binnenvaart op de beursvloer aanwezig zijn. Wij kijken uit naar uw bezoek en brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van energietransitie, digitalisering en modal shift. Stand De BICS Helpdesk en de EuRIS Helpdesk zijn alle dagen in onze stand aanwezig. U kunt ons vinden op stand F142 Daarnaast organiseren de gezamenlijke organisaties verschillende bijeenkomsten. Kennistheater: In samenwerking met de beursorganisatie hebben we een interessant programma gemaakt voor het Kennistheater. Aan de hand van korte pitches praten deskundig sprekers u bij over relevante thema’s in de binnenvaart. Dit Kennistheater vindt plaats op dinsdag 23 mei vanaf 13:30 uur in Congreszaal 1, op de vernieuwde beurs vloer Next Level. EICB bijeenkomst 25 mei voorbeurs Op donderdagochtend 25 mei organiseert EICB voorbeurs haar jaarlijkse kennisbijeenkomst onder de veelzeggende titel “Op koers naar een duurzame binnenvaart: Hoe veranderende regelgeving de sector drijft.” De sessie start om 10.30 uur en eindigt om 12.30 uur met een netwerk lunch. Gedurende deze ochtend wordt u op de hoogte gebracht van diverse, relevante ontwikkelingen die de binnenvaartsector in de nabije toekomst zullen raken.   Aanmelden EICB-bijeenkomst Wij hopen vele van u te mogen treffen en kijken uit naar een mooie beurs! Toegangskaarten voor de beurs kunt u bestellen via onderstaande link.   Toegangskaarten MI-beurs   Namens: Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)
Gedoogperiode elektronisch melden tot 1 januari 2024 Sinds 10 december 2022 is er een algemene elektronische meldplicht voor de hele binnenvaart van kracht. Concreet betekent deze verplichting dat je op de Vlaamse waterwegen reis-, schip- en laadgegevens elektronisch moet melden via meldsoftware aan boord en dat vóór aanvang van de reis. Om schippers die nog niet elektronisch melden de nodige tijd te gunnen om zich aan te passen, heeft De Vlaamse Waterweg nv een gedoogperiode voorzien. Deze loopt tot 1 januari 2024.   Doe nu al het nodige om je voor te bereiden Elektronisch melden is eenvoudig. Hiervoor worden gratis softwarepakketten ter beschikking gesteld die men kan gebruiken op een pc of smartphone. De gemelde gegevens worden door eRIBa bovendien automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft. Hierdoor hoef je je gegevens maar één keer in te voeren en bij aankomst enkel nog te bevestigen aan de waterwegbeheerders. Meer informatie over elektronisch melden vind je op www.eriba-platform.be
Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen – Nederland vanaf 15 februari 2023 mogelijk Vaar je vanuit Nederland naar Vlaanderen of omgekeerd? Dan hoef je vanaf maandag 15 februari 2023 deze reis maar eenmalig aan te melden. Nogmaals elektronisch “heraanmelden” bij de grens is dan niet meer nodig. Deze administratieve vereenvoudiging is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Waterwegbeheerders en Rijkswaterstaat. Vanaf 15 februari 2023 worden de reis en ladingsgegevens die voorafgaand aan de reis worden gemeld via meldsoftware (bijvoorbeeld BICS) direct gedeeld met de onderlinge partners. “Het is fijn dat dit op deze manier kan. Het scheelt vooral dubbel werk voor de schipper. We kregen signalen vanuit de sector dat elektronisch melden bij de grens, tussen Vlaanderen en Nederland, voor veel frustratie kon zorgen. Zeker omdat de internetverbinding juist op die plekken soms hapert. Ik ben dan ook trots dat deze aanpassing mogelijk is.” Aldus Karin Valkenier, projectleider binnen Rijkswaterstaat. Efficiëntere afhandeling In Vlaanderen worden de gegevens sinds deze aanpassing ook direct gedeeld met de waterwegbeheerders op het traject van het schip via het eRIBa-platform. “Dit alles wel op de voorwaarde dat de schipper minstens twee routepunten doorgeeft via de meldsoftware. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de vooraanmelding aan de kunstwerken en een vlotte en juiste facturatie” zegt Jan Gilissen, van de Vlaamse Waterweg. Vlotte vaart “We starten vanaf 15 februari 2023 met deze uitwisseling. Je hoeft niets extra te doen als schipper, behalve dan eenmalig elektronisch melden bij vertrek van de reis. In de opstartperiode zijn we extra nieuwsgierig naar de ervaringen van de betrokken partners. We hopen dat dit voor iedereen een nog vlottere vaart betekent”. Aldus Valkenier.
Nieuwe online omgeving voor binnenvaartgebruikers om hun reis te plannen Voor schippers en logistieke partners is actuele informatie voor een betrouwbare reis- en routeplanning onmisbaar. Toegang tot statische en dynamische informatie die 24/7 een actueel beeld geeft van de situatie op de vaarwegen is van groot belang. Daarom heeft een samenwerkingsverband van 13 Europese landen een geheel nieuwe online omgeving opgezet: EuRIS – European River Information Services. Dit nieuwe platform op www.eurisportal.eu helpt vaarweggebruikers om hun reis- en aankomsttijden in heel Europa te plannen in één gebruiksvriendelijke omgeving. Voorheen moesten schippers talloze websites en informatiebronnen raadplegen om alle relevante informatie op te halen, vooral bij grensoverschrijdende reizen. EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor alle relevante vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie door de gegevens van 13 landen op één plek te combineren. Real-time informatie Schippers en andere gebruikers kunnen op elk moment real-time informatie verzamelen en inzicht krijgen in de actuele verkeerssituatie op hun vaarroute, wachttijden, incidenten of verstoringen die de reistijd beïnvloeden. Ze kunnen ook informatie delen met anderen, bijvoorbeeld hun ETA. Alle informatie staat in een afgeschermde omgeving, zodat de privacy gewaarborgd is. Onderling verbonden binnenvaartnetwerk in Europa Het platform bestrijkt de belangrijkste onderling verbonden binnenvaarwegen in Europa met de 7 hoofdcorridors (Rijn, Donau, Elbe, Moezel, Duinkerken – Schelde, Amsterdam – Antwerpen – Luik, Amsterdam – Antwerpen -Brussel) en nog veel meer. Het huidige samenwerkingsverband bestaat uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Servië en Slowakije. De samenwerking heeft geresulteerd in dit gezamenlijk ontworpen grensoverschrijdende systeem, dat uniek is in zijn grootte en aangeboden diensten met hoge toegevoegde waarde. De landen zullen hun samenwerking voortzetten om het platform de komende jaren verder te ontwikkelen, afhankelijk van de behoeften en gebruikerseisen. EuRIS – jouw toegang tot Europese binnenvaartinformatie