Blog

Nijmegen, 30 december 2010 – Henk Dekker ontvangt uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga de Binnenvaart Telematica Award 2010. Het is de 2e maal dat de Award wordt toegekend. Van meet af aan heeft grondlegger Henk Dekker van Dekatel zich sterk gemaakt voor betaalbare mobiele connectie voor de binnenvaart. Als een der eersten voorzag hij in de behoeften van binnenvaartondernemers op het gebied van mobiele (data)communicatie. 11882
Nautische experts hebben ernstige bedenkingen bij de implementatie van de blauw bord- functie in AIS. Betrouwbaarheid en timing lieten tijdens de demonstrators in COMPRIS zeer te wensen over. Er is geen 100% zekerheid dat wat je ziet op je beeldscherm in de stuurhut overeenstemt met wat er werkelijk buiten gebeurt. In de praktijk kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan. 6263
Als je ’s-nachts of in het weekend je elektronische melding niet van boord krijgt, geeft dat extra stress. Zeker als het helpdesk dan niet bereikbaar is. Voorlopig is het BICS Helpdesk nu ook bij ‘nacht en ontij’ bereikbaar voor meldplichtige schippers die een verplichte E-melding niet kunnen versturen. Na 2010 wordt bekeken of het noodzakelijk is om op deze wijze hier mee door te gaan. De noodhulp bij E-melden is er dagelijks vanaf 23.00 uur tot 8.00 uur en tijdens het weekend de klok rond.  Ze geldt voor gevallen waarin de verplichte e-melding naar de vaarwegbeheerder niet verstuurd kan worden. Geprobeerd wordt om de softwareproblemen direct op te lossen. 3605
Schippers die elektronische melden met BICS en andere gebruikers van de BICS-software zijn van harte welkom op het Gebruikersoverleg E-Melden. Datum: (nog niet gepland) te Dordrecht (RWS Verkeerspost Duivelseiland) Aanmelden (liefst per email) bij: Bureau Telematica Binnenvaart Vorig jaar (2015) is  het nieuwe BICS (versie 5) geleidelijk verspreid over de vloot,  via internet. Er is veel veranderd in de software voor elektronisch melden. Dit heeft gevolgen voor (varende) gebruikers en mogelijk ook voor ontwikkelaars van software, of diensten die werken met informatie die in BICS wordt verwerkt. Het gebruikersoverleg benutten we onder meer om bij te praten over alle veranderingen,  gebruikerservaringen met het nieuwe BICS en ontwikkelingen op langere termijn. Samen met u willen het Gebruikersoverleg E-melden zo vormgeven, dat de dienstverlening ‘BICS’ zo goed mogelijk wordt afgestemd met de gebruikers.  
Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben aan Koninklijke Schuttevaer en andere binnenvaartorganisaties toegezegd dat zij de gemaakte afspraken in het privacyreglement zullen respecteren en nakomen. Tijdens het Schuttevaercongres van mei 2010 was verwarring ontstaan over de privacybescherming, omdat Rijkswaterstaat ruimte leek te bieden aan het gebruik van IVS gegevens voor controle op de scheepvaart. Schuttevaerdirecteur Kees de Vries is blij dat RWS en IVW duidelijkheid hebben geboden. 4430