Blog

AIS Vraagstukken

AIS voor de binnenvaart is ontwikkeld uit AIS voor de zeevaart. Er zijn overeenkomsten, verschillen en nog enkele vraagstukken.  Het verschil tussen AIS voor de zeevaart en AIS voor de binnenvaart wordt op een aparte webpagina uitgelegd aan de hand van de oorspronkelijke AIS berichten zoals neergelegd in de Inland AIS-standaard (“Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart”). Ga naar uitleg over vraagstukken.

Convenant RIS en AIS

Over de introductie van AIS zijn in het convenant van 06-11-2006 tussen overheid en binnenvaartsector heldere afspraken gemaakt. AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van River Information Services (RIS). De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt en de privacy waarborgt. Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden. Zie de letterlijke tekst uit het convenant, met een citaat uit hoofdstuk 6. 504
Nijmegen, 30 december 2009 –  de 1e Binnenvaart Telematica Award is postuum toegekend aan Piet Nefkens. De Telematica Award werd in ontvangst genomen door zijn zoon Pieter-Jan Nefkens. De telematica-specialist Piet Nefkens (61) overleed in augustus 2009. Bureau Telematica Binnenvaart verloor daarmee een van zijn belangrijkste adviseurs en voorvechters op het gebied van zinvolle telematicatoepassingen in het binnenvaartbedrijf. E-mailen, internetten, elektronisch melden en uitwisselen van informatie aan boord van schepen zijn mede mogelijk geworden door de inspanningen van deze pionier op het gebied van informatie- en communicatie technologie voor varenden. (Foto: Binnenvaartkrant) 11874