Blog

Pilot AIS Antwerpen

Binnenvaartschepen met AIS kunnen operationeel voordeel ondervinden bij de passage van sluizen in het Antwerpse havengebied. Dat is een van de beoogde effecten van het Pilootproject ‘Inland AIS’, dat in maart is gestart. Voorafgaand aan de AIS verplichting, die begin 2012 is ingegaan, beproefde Haven Antwerpen AIS voor een vlotte verkeersafwikkeling in het havengebied en vergroting van de veiligheid. 6633
Derde praktijkproef LIVRA van start Geregistreerde schippers hebben nu online inzage in de sluisplanning tussen Antwerpen en Rotterdam tijdens de derde praktijkproef (“Samenhang”) van LIVRA, die begin april van start is gegaan. Deze planninginformatie is beschikbaar voor de Volkerak, Kreekrak, Krammer en Hansweert. De sluisplanningen worden automatisch gegenereerd op basis van actuele status van het schutproces uit IVS90, reisinformatie van schepen uit IVS90 of BICS. En op basis van positie informatie en Europanummer (ENI-Nummer) uit AIS en/of uit het MIS Cobiva systeem. 6502

Evaluatie AIS Pilots

Rijkswaterstaat Dienst Zuid Holland heeft het evalueren van drie pilots met AIS-transponders opgedragen aan een consortium onder leiding van Advin. Het consortium bestaat naast Advin uit Alewijnse, CPLS, Shiptron en Team Vier. Samen voeren zij de evaluatie uit op drie niveaus: service, functionaliteit en techniek van de transponders. De evaluatie wordt uitgevoerd door gebruikers van AIS (zowel op een schip als in verkeersposten, zowel installateurs als beheerders van walapparatuur) bij de evaluatie te betrekken. In dit verband vinden er onder andere drie groepsgesprekken plaats met de diverse gebruikers. Bureau Telematica Binnenvaart is door haar specifieke deskundigheid betrokken bij de advisering in dit project. 6792
We zoeken binnenvaartondernemers (vervoerders, bevrachters en verladers)  voor een mogelijke proef met elektronische documentatie in het transport van afval tussen Nederland – Duitsland (deelstaat NRW). CBRB houdt hiertoe in samenwerking met BTB en het platform Platform Logistiek Zonder Papier (LZP) een Ronde Tafel bijeenkomst op woensdag 13 maart 10.00-12.00 uur – Binnenvaarthuis, Vasteland 12e Rotterdam. 6404
Begin  maart 2011  is de nieuwe BICS-Cd (versie 4.0) bij elk Nederlands binnenvaartbedrijf  in de brievenbus gevallen. Schippers die het gratis programma voor elektronisch melden nog niet kennen, kunnen zo kennis maken met BICS. In samenwerking met de vaarwegbeheerders in Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland biedt Rijkswaterstaat ook niet-Nederlandse binnenvaartbedrijven gelegenheid om  BICS te leren kennen. Het programma is meerdere talen te gebruiken. Bureau Telematica Binnenvaartverspreidt de Cd’s over heel Europa. BICS 4.0 voldoet aan alle eisen voor de elektronische meldplicht (containervervoer) op de Rijn. BICS activeringscode aanvragen: http://www.bics.nl BICS Helpdesk: Klik hier Lees verder