Blog

Welcome

Welcome to the website of the Agency for Telematics in Inland Waterborne Transport Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). Go to: company profile A limited number of pages are available in English.

AIS ervaringen melden

In 2016 wordt de AIS-verplichting door de CCR geëvalueerd. Daarom is het belangrijk dat schippers ervaringen met AIS aan BTB melden zodat wij ze kunnen verzamelen en vastleggen. Je hebt bijvoorbeeld 48 uur de tijd om defecten aan AIS of de elektronische vaarkaart te (laten) verhelpen. Is dat voldoende? En is het werkbaar? Ook is BTB geïnteresseerd in andere verschijnselen. Laat ons s.v.p. weten wat je tegenkomt! 48 uur reparatietijd – haalbaar in de praktijk? Miswijzingen, spookmeldingen, storingen in aparatuur? Onjuiste gegevens in een AIS? Alarmmeldingen zoals ‘man over boord’, ‘aanvaring’, ‘aan de grond gelopen’? Storingen in andere apparatuur zoals TV, marifoon, computer of GSM als de AIS uitzendt? Wij willen het heel graag weten! Je kunt je ervaringen met AIS rechtstreeks aan Bureau Telematica doorgeven +31 (0)10 2060606. Of stuur ons een mailtje. Ga naar de AIS-pagina’s op deze website

Pilot AIS Antwerpen

Binnenvaartschepen met AIS kunnen operationeel voordeel ondervinden bij de passage van sluizen in het Antwerpse havengebied. Dat is een van de beoogde effecten van het Pilootproject ‘Inland AIS’, dat in maart is gestart. Voorafgaand aan de AIS verplichting, die begin 2012 is ingegaan, beproefde Haven Antwerpen AIS voor een vlotte verkeersafwikkeling in het havengebied en vergroting van de veiligheid. 6633
Derde praktijkproef LIVRA van start Geregistreerde schippers hebben nu online inzage in de sluisplanning tussen Antwerpen en Rotterdam tijdens de derde praktijkproef (“Samenhang”) van LIVRA, die begin april van start is gegaan. Deze planninginformatie is beschikbaar voor de Volkerak, Kreekrak, Krammer en Hansweert. De sluisplanningen worden automatisch gegenereerd op basis van actuele status van het schutproces uit IVS90, reisinformatie van schepen uit IVS90 of BICS. En op basis van positie informatie en Europanummer (ENI-Nummer) uit AIS en/of uit het MIS Cobiva systeem. 6502

Evaluatie AIS Pilots

Rijkswaterstaat Dienst Zuid Holland heeft het evalueren van drie pilots met AIS-transponders opgedragen aan een consortium onder leiding van Advin. Het consortium bestaat naast Advin uit Alewijnse, CPLS, Shiptron en Team Vier. Samen voeren zij de evaluatie uit op drie niveaus: service, functionaliteit en techniek van de transponders. De evaluatie wordt uitgevoerd door gebruikers van AIS (zowel op een schip als in verkeersposten, zowel installateurs als beheerders van walapparatuur) bij de evaluatie te betrekken. In dit verband vinden er onder andere drie groepsgesprekken plaats met de diverse gebruikers. Bureau Telematica Binnenvaart is door haar specifieke deskundigheid betrokken bij de advisering in dit project. 6792