Blog

Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen – Nederland vanaf 15 februari 2023 mogelijk Vaar je vanuit Nederland naar Vlaanderen of omgekeerd? Dan hoef je vanaf maandag 15 februari 2023 deze reis maar eenmalig aan te melden. Nogmaals elektronisch “heraanmelden” bij de grens is dan niet meer nodig. Deze administratieve vereenvoudiging is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Waterwegbeheerders en Rijkswaterstaat. Vanaf 15 februari 2023 worden de reis en ladingsgegevens die voorafgaand aan de reis worden gemeld via meldsoftware (bijvoorbeeld BICS) direct gedeeld met de onderlinge partners. “Het is fijn dat dit op deze manier kan. Het scheelt vooral dubbel werk voor de schipper. We kregen signalen vanuit de sector dat elektronisch melden bij de grens, tussen Vlaanderen en Nederland, voor veel frustratie kon zorgen. Zeker omdat de internetverbinding juist op die plekken soms hapert. Ik ben dan ook trots dat deze aanpassing mogelijk is.” Aldus Karin Valkenier, projectleider binnen Rijkswaterstaat. Efficiëntere afhandeling In Vlaanderen worden de gegevens sinds deze aanpassing ook direct gedeeld met de waterwegbeheerders op het traject van het schip via het eRIBa-platform. “Dit alles wel op de voorwaarde dat de schipper minstens twee routepunten doorgeeft via de meldsoftware. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de vooraanmelding aan de kunstwerken en een vlotte en juiste facturatie” zegt Jan Gilissen, van de Vlaamse Waterweg. Vlotte vaart “We starten vanaf 15 februari 2023 met deze uitwisseling. Je hoeft niets extra te doen als schipper, behalve dan eenmalig elektronisch melden bij vertrek van de reis. In de opstartperiode zijn we extra nieuwsgierig naar de ervaringen van de betrokken partners. We hopen dat dit voor iedereen een nog vlottere vaart betekent”. Aldus Valkenier.
Nieuwe online omgeving voor binnenvaartgebruikers om hun reis te plannen Voor schippers en logistieke partners is actuele informatie voor een betrouwbare reis- en routeplanning onmisbaar. Toegang tot statische en dynamische informatie die 24/7 een actueel beeld geeft van de situatie op de vaarwegen is van groot belang. Daarom heeft een samenwerkingsverband van 13 Europese landen een geheel nieuwe online omgeving opgezet: EuRIS – European River Information Services. Dit nieuwe platform op www.eurisportal.eu helpt vaarweggebruikers om hun reis- en aankomsttijden in heel Europa te plannen in één gebruiksvriendelijke omgeving. Voorheen moesten schippers talloze websites en informatiebronnen raadplegen om alle relevante informatie op te halen, vooral bij grensoverschrijdende reizen. EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor alle relevante vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie door de gegevens van 13 landen op één plek te combineren. Real-time informatie Schippers en andere gebruikers kunnen op elk moment real-time informatie verzamelen en inzicht krijgen in de actuele verkeerssituatie op hun vaarroute, wachttijden, incidenten of verstoringen die de reistijd beïnvloeden. Ze kunnen ook informatie delen met anderen, bijvoorbeeld hun ETA. Alle informatie staat in een afgeschermde omgeving, zodat de privacy gewaarborgd is. Onderling verbonden binnenvaartnetwerk in Europa Het platform bestrijkt de belangrijkste onderling verbonden binnenvaarwegen in Europa met de 7 hoofdcorridors (Rijn, Donau, Elbe, Moezel, Duinkerken – Schelde, Amsterdam – Antwerpen – Luik, Amsterdam – Antwerpen -Brussel) en nog veel meer. Het huidige samenwerkingsverband bestaat uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Servië en Slowakije. De samenwerking heeft geresulteerd in dit gezamenlijk ontworpen grensoverschrijdende systeem, dat uniek is in zijn grootte en aangeboden diensten met hoge toegevoegde waarde. De landen zullen hun samenwerking voortzetten om het platform de komende jaren verder te ontwikkelen, afhankelijk van de behoeften en gebruikerseisen. EuRIS – jouw toegang tot Europese binnenvaartinformatie  
Aanpassing programma Telematicadag 30 december 2022 Op  vrijdag 30 december aanstaande wordt in Nijmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlijkse Telematicadag georganiseerd. Dit jubileum staat in het teken van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart zijn gezet. In de vorige nieuwsbrief heeft u al informatie ontvangen over de Telematicadag. Er is echter een kleine aanpassing op het dagprogramma. De laatste versie van het dagprogramma kunt u hier bekijken. Tot ziens op 30 december a.s. bij het KSCC Waalhaven 1K, 6541 AG Nijmegen (navigatie: Havenweg) Routebeschrijving Locatie: KSCC te Nijmegen Tijd: vanaf 09:30 uur inloop, start programma om 10:00 uur. Dagprogramma: download dagprogramma.  
Jubileum editie Telematicadag op 30 december 2022 Locatie: KSCC te Nijmegen Tijd: vanaf 09:30 uur inloop, start programma om 10:00 uur. Bekijk het dagprogramma Op  vrijdag 30 december aanstaande wordt in Nijmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlijkse Telematicadag georganiseerd. Dit jubileum staat in het teken van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart zijn gezet. Er is in 25 jaar heel veel veranderd aan boord en op de vaarwegen; elektronische kaarten zijn een niet meer weg te denken onderdeel van iedere moderne stuurhut, ook de invoering van AIS wordt als een nuttige digitaal instrument ervaren en veel schepen melden hun reis- en ladinggegevens met behulp van BICS. Dit alles overigens in de context van zeer goede en inmiddels betaalbare mobiele dataverbindingen. Maar daarbij blijft het echter niet, ook de introductie van meer intelligentie bij de besturing van schepen klopt zo langzaam op de deur van onze vloot. En ook de verdere integratie van vervoer over water in de logistieke keten vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De organisatie, onder leiding van Bureau Telematica Binnenvaart, heeft een aantrekkelijk programma in elkaar gezet dat is gericht op de binnenvaartondernemer aan de wal en in de stuurhut. Ook beleidsmakers en andere stakeholders zijn traditioneel aanwezig op dit toonaangevende evenement. Tijdens de dag zullen deelnemers met elkaar een antwoord zoeken op de vraag hoe de digitale toekomst van de binnenvaart eruit moeten komen te zien. Ook wordt de Telematica Award uitgereikt aan een persoon die een meer dan gemiddelde bijdrage heeft geleverd aan de toepassing van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen. De vrijwilligers van het KSCC voorzien ons gedurende de dag weer van een drankje en een hapje en niet te vergeten de inmiddels bekende lunch. Tot ziens op 30 december a.s. bij het KSCC Waalhaven 1K, 6541 AG Nijmegen (navigatie: Havenweg) Routebeschrijving
Europese Commissie Uitnodiging enquête over River Information Services De Europese Commissie (DG MOVE) laat op dit moment een impact-assessment uitvoeren ten behoeve van de herziening van Richtlijn 2055/44/EG. Het gaat hier om de River Information Services (RIS) zoals Inland AIS, Inland ECDIS, elektronische rapportage en berichtgeving aan de schipper. Deze diensten dragen bij aan onder andere veiligheid en efficiëntie op de Europese binnenwateren. In 2021 heeft een evaluatie van de huidige Richtlijn plaatsgevonden. Hoewel nog steeds nuttig voor de sector zijn hierbij ook een aantal uitdagingen en verbeterpunten geïdentificeerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verschillende mate van harmonisatie tussen de RIS-technologieën en het potentieel om de regeldruk te verminderen. Als onderdeel van de studie zullen de komende periode een tweetal enquêtes worden uitgezet. Gebruikers van de RIS-diensten worden uitgenodigd om hun waardevolle bijdrage te leveren aan dit onderzoek door het invullen van de enquêtes. De input zal vertrouwelijk en geaggregeerd worden verwerkt. Graag uw mening De eerste enquête is momenteel beschikbaar en richt zich op het verzamelen van meningen over de vastgestelde problemen en de beoordelingen van beleidsmaatregelen. Een tweede enquête zal op een later moment worden uitgezet. Klik hier voor de enquête (enkel beschikbaar in het Engels). De link is beschikbaar tot 26 augustus, het invullen duurt +/- 20 minuten. Bij eventuele problemen of vragen over de enquête kan contact opgenomen worden met het studieteam RISIAStudy@ramboll.com Let op: Helaas is de enquête alleen in de Engelse taal beschikbaar.